Lietuvos bankas
2016-06-02
11

Dalyvaudamas Eurosistemos vykdomoje išplėstinėje turto pirkimo programoje, šiandien Lietuvos bankas viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos aukcionus pradėjo vykdyti Bloomberg sistemos priemonėmis.

„Aštuonis mėnesius aukcionus vykdėme tik su vidaus rinkos sandorių šalimis naudodami savo vietinę sistemą. Perėjus prie visuotinai pripažintos informacijos apie pasaulio finansų rinkas sistemos Bloomberg priemonių, viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos aukcionai taps prieinamesni didesnei sandorių šalių grupei, juos galėsime organizuoti sklandžiau“, – sako Lietuvos banko Eurosistemos operacijų skyriaus viršininkas Algirdas Neciunskas.

Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP), išleistų vidaus rinkoje, pirkimo aukcionus reguliariai vykdo nuo šių metų pradžios. 2015 m. spalio–gruodžio mėn. buvo organizuoti bandomieji aukcionai. Tai dalis Eurosistemoje išplėstinės turto pirkimo programos, vykdomos siekiant mažesnio kaip 2 proc., bet jam artimo lygio infliacijos.

Ši programa apima trečiąją padengtų obligacijų programą, turtu užtikrintų vertybinių popierių programą ir viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, o nuo 2016 m. birželio mėn. – ir bendrovių obligacijų pirkimo programą. Eurosistema kas mėnesį perka vertybinių popierių už 80 mlrd. eurų.

Šiandien įvykusiame aukcione pasiūlymų pirkti Lietuvos Respublikos VVP gauta už 16 mln. eurų, Lietuvos bankas nupirko VVP už 4,2 mln. eurų. Lietuvos banko aukcionų rezultatai skelbiami viešai (73 KB download icon).

Lietuvos bankas aukcionuose šiuo metu perka VVP, registruotus Lietuvos Respublikoje, aukcionuose gali dalyvauti visos (vietos ir užsienio) sandorių šalys. Aukcionai įprastai vykdomi antradieniais ir ketvirtadieniais.