Lietuvos bankas
2019-09-20
11

Rugsėjo 20 d. paskelbti revizuoti mokėjimų balanso, tarptautinių investicijų balanso ir skolos užsieniui duomenys pradedant 2004 m. I ketvirčiu

Revizijos metu patikslinti einamosios sąskaitos perdirbimo, statybos ir draudimo paslaugų, užsienio prekybos, ES fondų lėšų, investicinių fondų pajamų, draudimo įmokų ir išmokų, pervedimų iš ES fondų duomenys, papildyti techninės priežiūros ir remonto paslaugų istoriniai duomenys. Taip pat patikslinti finansinės sąskaitos tiesioginių užsienio investicijų nuosavo kapitalo, draudimo bendrovių investicijų portfelio duomenys, skelbiami detalesni išvestinių finansinių priemonių duomenys. Ši esminė išorės statistikos duomenų revizija atitinka suderintos Europos revizijos politikos principus.

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos srityje.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos

Statistikos departamentas