Lietuvos bankas
2022-02-01
11

Lietuvos bankas šiemet numato patikrinti, kaip teisės aktų reikalavimų laikosi 26 finansų rinkos dalyviai. Jie atrinkti vadovaujantis rizika pagrįstos priežiūros ir ekspertinio vertinimo principais. Papildomai Lietuvos bankas atrinks iki 50 finansų rinkos dalyvių teminėms analizėms. 

„Patikrinimų planas atspindi mūsų prioritetą – didinti naujų rinkos dalyvių ir produktų atitikties brandą. Dėmesį telkiame į elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorių, čia iš viso numatyti 36 priežiūros veiksmai: 10 patikrinimų, 23 teminės analizės, 3 vertinamieji vizitai. Šiemet itin daug dėmesio skirsime teminėms analizėms, kurių pagrindu, be įprastų priežiūros priemonių, rinkos dalyviams vėliau teiksime rekomendacijas, gaires ir kitokią pagalbą“, − sako Rūta Merkevičiūtė, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorė.

Pagal 2022 m. planą Lietuvos banko specialistai numato patikrinti 13 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, 3 bankus, 3 kredito unijas, po 2 emitentus ir finansų maklerio įmones, 4 vartojimo kredito davėjus ir tarpusavio skolinimo platformų operatorius ir 1 valdymo įmonę. Su patikrinimo planu galima susipažinti čia (99.5 KB download icon). 

Numatoma tikrinti, kaip bendrovės valdo įvairias rizikas, kaip laikosi vidaus kontrolės ir kitų reikalavimų, kaip užtikrina paslaugų kokybę. Daug dėmesio ir toliau bus skiriama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai. 

Šiais metais Lietuvos bankas taip pat numato atlikti plataus spektro temines analizes, skirtas rinkos brandai, kibernetiniam saugumui, tvarumui bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai įvertinti. Pavyzdžiui, 7 bankuose ir 13 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų (EPĮ ir MĮ) numatoma atlikti tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų teminę analizę, o 10-yje EPĮ ir MĮ − vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo, vidaus audito funkcijos užtikrinimo vertinimą. Planuojama atlikti ir draudimo brokerių įmonių (iki 20) renkamų draudimo įmokų (klientų lėšų) saugojimo ir savalaikio atsiskaitymo su draudimo įmonėmis teminę analizę.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad šiais metais atskirai nenumatoma atlikti sutelktinio finansavimo operatorių (jų šiuo metu yra 21) patikrinimų. 2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo Sutelktinio finansavimo reglamentas, kuriuo suvienodinti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklai ir licencijavimui taikomi reikalavimai visoje Europos Sąjungoje. Juo keičiamas Sutelktinio finansavimo įstatymas, o sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, norintys ir toliau teikti paslaugas, per šiuos metus turi persilicencijuoti. Dėl to šių platformų operatorių veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams bus vertinama per šį procesą. 

Be planinių patikrinimų, reaguodamas į finansų rinkos dalyvių veiklos pokyčius ar skundus, atsižvelgdamas į rizikas Lietuvos bankas atlieka ir patikrinimus be išankstinio perspėjimo. Be to, taip pat galimi Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų inspektavimai (atliekami kartu su ECB ekspertais). 

Planinių patikrinimų planus Lietuvos bankas skelbia nuo 2017 m. Taip siekiama užtikrinti sklandesnį ir konstruktyvesnį priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimą. Išankstinis inspektavimų paskelbimas kartu yra ir prevencinė priemonė – finansų įstaigos iš anksto vertina galimus veiklos trūkumus, juos šalina. Dėl to inspektavimo ir patikrinimo procesas vyksta kur kas sparčiau ir efektyviau.

Su 2022 m. finansų rinkos dalyvių patikrinimo planu galite susipažinti čia (99.5 KB download icon