Lietuvos bankas
2021-01-14
11

Lietuvos banko svetainėje paskelbti II ir III pakopos pensijų fondų 2020 m. IV ketvirčio veiklos rezultatai. Svarbiausi pensijų fondų (PF) 2020 m. veiklos rodikliai.

II pakopos PF rezultatai 

 • PF turtas 2020 m. pabaigoje siekė 4,496 mlrd. Eur (per metus padidėjo 15,65 proc.).
 • Dalyvių skaičius PF taip pat didėjo – 2020 m. pab. siekė 1,37 mln. (per metus padidėjo 1,88 proc.).
 • II pakopos PF bendras svertinis vieneto vertės pokytis buvo +5,16 proc.
 • Jaunesnių grupių PF svertinis vieneto vertės pokytis viršijo 5 proc., o trijų vyresnių grupių viršijo 2 proc.:
  • +4,57 proc. – tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondai, 1961–1967;
  •  +2,98 proc. – tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondai, 1954–1960 ;
  • +2,90 proc. – pensijų turto išsaugojimo pensijų fondai.        

III pakopos PF rezultatai

 • III pakopos PF turtas taip pat didėjo – 2020 m. pab. siekė 167,03 mln. Eur (per metus padidėjo 23,21 proc.).
 • Dalyvių skaičius PF taip pat didėjo – 2020 m. pab. buvo 75 528 (per metus padidėjo 5,22 proc.).
 • III pakopos PF bendras svertinis vieneto vertės pokytis buvo +4,63 proc.
 • Vidutinė PF grąža per 5 m. buvo teigiama:
  • +1,75 proc. – obligacijų PF;
  • +3,93 proc. – mišraus investavimo PF;
  • +7,61 proc. – akcijų PF.

Visų pensijų fondų veiklos rezultatai čia.