Lietuvos bankas
2023-06-08
11

Tęsdamas konstruktyvų bendradarbiavimą su finansų rinkos dalyviais, Lietuvos bankas inicijavo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama įteisinti administracinius susitarimus dėl poveikio priemonių taikymo. Naujovė leis taikiai susitarti ir išvengti teisminių ginčų, kainuojančių daug žmogiškųjų ir laiko sąnaudų, kurių patiria abi ginčo šalys.

„Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas Lietuvos bankui leidžia sudaryti taikos sutartį su finansų rinkos dalyviu tik teisme. Tokio pobūdžio bylos paprastai būna sudėtingos, didelės apimties ir trunka ilgai. Atsižvelgę į finansų rinkos priežiūros tendencijas, kitų šalių pažangią praktiką, inicijavome administracinių susitarimų institutą. Tokiam siūlymui pritarė ir Lietuvos finansų rinkos dalyviai“, – sako Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamento direktorius Arūnas Raišutis.

Lietuvos banko įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, kad poveikio priemonės už teisės aktų pažeidimus taikymas gali būti baigtas, jeigu Lietuvos bankas ir finansų rinkos dalyvis ar fizinis asmuo, kuriems ketinama taikyti poveikio priemonę, sudarys administracinį susitarimą. Šiai Lietuvos banko iniciatyvai viešoje konsultacijoje iš esmės pritarė ir šalies finansų rinkos dalyviai, juos vienijančios organizacijos, mokslo bendruomenės atstovai. Tokią praktiką skatina ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Lietuvos banko įstatymo projektu siekiama nustatyti esminius administracinio susitarimo sudarymo principus. 

Sudarius administracinį susitarimą, baudos už pažeidimą dydis mažėtų 30 proc. Susitarimą galima būtų sudaryti per du mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti administracinį susitarimą dienos.

Numatoma, kad administraciniai susitarimai nebūtų sudaromi, jeigu, pavyzdžiui, įtariama, jog finansų rinkos dalyvio ar asmens veiksmai buvo tyčiniai arba pažeidimai yra nuolatiniai, jeigu Lietuvos banko ir kitos šalies, kuriai ketinama taikyti poveikio priemonę, pozicijos kardinaliai skirtųsi. 

Sprendimai dėl administracinių susitarimų sudarymo, kaip ir dėl poveikio priemonių taikymo, Lietuvos banke būtų priimami kolegialiai. 

Taikių susitarimų arba panašų institutą savo praktikoje taiko daugiau kaip pusė Europos valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Portugalijos, Slovakijos, Vengrijos, Vokietijos) finansų rinkos priežiūros institucijų. Taikiais susitarimais baigiama nuo 20 iki 80 proc. poveikio priemonių taikymo bylų per metus.