Lietuvos bankas
2021-11-09
11

Finansų rinkos dalyviai iš esmės pritarė Lietuvos banko iniciatyvai dėl taikių susitarimų instituto, kuris leistų ieškoti kompromisų dėl poveikio priemonių ir stiprintų priežiūros institucijos bei finansų rinkos dalyvių konstruktyvų bendradarbiavimą. 

Viešą konsultaciją šiuo klausimu Lietuvos bankas paskelbė šių metų liepos pabaigoje. Į kvietimą išsakyti savo nuomonę atsiliepė beveik 30 finansų rinkos dalyvių ir juos vienijančių asociacijų, valstybės institucijų ir mokslo bendruomenės atstovų. Jie išsakė savo nuomones dėl taikių susitarimų instituto privalumų ir trūkumų, galimų taikymo sąlygų, teisinio reguliavimo turinio ir apimties, įgyvendinimo iššūkių.

Taikių susitarimų institutą savo praktikoje taiko vienuolikos Europos valstybių (Austrijos, Airijos, Belgijos, Islandijos, Kipro, Latvijos, Lichtenšteino, Maltos, Prancūzijos, Vengrijos, Vokietijos) finansų rinkos priežiūros institucijos. Atvejų, kai šių valstybių finansų rinkos priežiūros institucijos užbaigia poveikio priemonių taikymo bylas sudarydamos taikius susitarimus, skaičius sudaro nuo 50 iki 75 proc.  

Respondentai išskyrė sąlygas, kokiais atvejais taikūs susitarimai galėtų būti taikomi: finansų rinkos dalyvio padaryti pažeidimai neturi būti esminiai ir šiurkštūs, jis turėtų pažeidimus pripažinti, juos kuo skubiau nutraukti ir imtis priemonių, kad jie nepasikartotų ateityje. Finansų rinkos dalyvis taip pat turėtų bendradarbiauti su priežiūros institucija, pažeidimai neturėtų būti ilgalaikiai, neturi būti sunkinančių aplinkybių ar tyčios, pakartotinumo.

Absoliuti dauguma respondentų nurodė, kad taikiu susitarimu piniginė bauda galėtų būti mažinama iki 50 proc. arba 50 proc. Pagal Europos valstybių finansų rinkos priežiūros institucijų praktiką šis rodiklis svyruoja nuo 25 iki 50 proc.

Lietuvos bankas planuoja toliau gilintis į gautų atsiliepimų analizę ir ieškoti tinkamiausio taikių susitarimų instituto teisinio reguliavimo būdo.  

Išsamiau – Lietuvos banko viešos konsultacijos „Taikių susitarimų instituto Lietuvos banko poveikio priemonių taikymo procedūroje reguliavimas“ rezultatų apžvalga.