Lietuvos bankas
2020-08-27
11

Lietuvos bankas primena elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kad jos privalo nuolat užtikrinti įstatyme nustatytą nuosavo kapitalo dydį. 

„Kapitalo reikalavimas, kartu su pinigų plovimo prevencija ir klientų lėšų apsauga yra sritys, kurioms skiriame daugiausiai dėmesio. Deja, kartais pasigendame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų dėmesio šiam įmonės finansinę sveikatą parodančiam aspektui, tačiau taip pat matome tendencijas, kad įspėtos įmonės greitai išsprendžia kapitalo pakankamumo klausimą ir sudeda saugiklius, kad prie jo nereikėtų grįžti ateityje“, – sako Lietuvos banko Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriaus vadovė Rūta Merkevičiūtė. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaigos UAB Guru Pay, UAB „PHOENIX PAYMENTS“, Transactive Systems, UAB, ir mokėjimo įstaiga UAB „DSBC Financial Europe”, 2020 m. pirmojo ketvirčio pab. duomenimis, netenkino taikomo nuosavo kapitalo reikalavimo (skirtingais atvejais trūko nuo 4 tūkst. iki 77 tūkst. Eur), todėl pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų ar Mokėjimo įstaigų įstatymus. Bendrovės pašalino pažeidimus per trumpą laiką ir ėmėsi priemonių, kad šie pažeidimai ateityje nepasikartotų. Taip pat nebuvo nustatyta, kad dėl to galėjo nukentėti bendrovių klientų interesai. Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimus.

Be to, Transactive Systems, UAB, pažeidė Finansų įstaigų įstatymo reikalavimus, t. y. nustatytu terminu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nepatvirtino audito įmonės patikrinto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno paskirstymo. Už tai Lietuvos banko Priežiūros tarnyba Transactive Systems, UAB, skyrė papildomą poveikio priemonę – įspėjo ir įpareigojo bendrovę iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. patvirtinti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo ir pateikti juos Lietuvos bankui.

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, elektroninių pinigų įstaiga privalo turėti ne mažesnį kaip 350 tūkst. Eur pradinį kapitalą, mokėjimo įstaigai pagal Mokėjimo įstaigų įstatymą taikomas pradinio kapitalo reikalavimas priklauso nuo teikiamų paslaugų ir gali kisti nuo 20 tūkst. iki 125 tūkst. Eur.