Lietuvos bankas
2021-11-03
11

Šiandien Glazge vykstančios Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos COP26 finansų klausimams skirtą dieną Žalesnės finansų sistemos kūrimo tinklas (angl. Network for Greening the Financial System, NGFS), Europos Centrinis Bankas ir kiti centriniai bankai bei priežiūros institucijos paskelbė įsipareigojimus ir planus, kaip prisidės prie žaliosios finansų sistemos kūrimo ir su klimato kaita susijusių rizikų valdymo. Lietuvos bankas, kaip Eurosistemos ir NGFS narys, taip pat aktyviai prisidės prie šių iniciatyvų įgyvendinimo.

„Tam, kad būtų įgyvendinti ambicingi Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje keliami tikslai, būtinas glaudus centrinių bankų, priežiūros institucijų ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimas. Lietuvos bankas jau įgyvendina iniciatyvas, kurios prisideda prie žaliojo kurso bei ekonomikos transformavimo klimatui draugiška kryptimi. Esame pasirengę įnešti savo indėlį ir tarptautiniu mastu“ – sako Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo patarėjas ir NGFS plenarinės sesijos narys.

Lietuvos bankas, kaip Eurosistemos narys, kartu su kitais euro zonos centriniais bankais aktyviai prisideda prie bendrų Eurosistemos veiksmų kovoje su klimato kaita (žr. Europos Centrinio Banko paskelbtą įsipareigojimą). Numatoma įtraukti su klimato kaita susijusias rizikas į finansinio stabilumo stebėsenos ir bankų priežiūros procedūras, atsižvelgti į tvarumo veiksnius valdant investicijas, analizuoti su klimato kaita susijusių rizikų poveikį Eurosistemos pinigų politikai.

Lietuvos bankas taip pat numato tvarumo siekį padaryti vienu iš institucijos strateginių tikslų, siekiant stiprinti Lietuvos finansų sistemos atsparumą bei su klimato kaita susijusių rizikų valdymą, prisidėti prie žaliųjų finansų plėtros Lietuvoje ir „žalinti“ Lietuvos banko, kaip organizacijos, veiklą (žr., pvz., Lietuvos banko metinę CO2 ataskaitą).

NGFS tinklas paskelbė Glazgo deklaraciją ir įsipareigojo sustiprinti bendras pastangas didinant finansų sistemos atsparumą su klimato kaita susijusioms rizikoms ir skatinti žaliąjį finansavimą, reikalingą ekonomikos transformacijai klimatui draugiška kryptimi.

NGFS yra centrinių bankų ir finansų priežiūros institucijų tinklas, jo veiklos tikslai yra prisidėti prie aplinkosaugos bei klimato rizikų valdymo finansų sistemoje ir padėti telkti finansavimą, reikalingą perėjimui prie tvarios ekonomikos. Nariai šio tinklo veikloje dalyvauja savanoriškais pagrindais keisdamiesi geriausia patirtimi ir vykdydami analitinę veiklą.

Lietuvos bankas Žalesnės finansų sistemos kūrimo tinklo nariu tapo praėjusiais metais. Šiuo metu organizaciją sudaro 98 institucijos narės ir 16 stebėtojų iš viso pasaulio.