Lietuvos bankas
2021-02-26
11

Lietuvos bankas numato pertvarkyti finansinio turto investicijų portfelį pagal bendrus Eurosistemos sutartus klimato kaitos ir atsakingo investavimo principus. Eurosistema – Europos Centrinis Bankas ir devyniolika euro zonos šalių centrinių bankų – dėl bendros pozicijos taikyti šiuos principus susitarė šį mėnesį.

„Remdamiesi sutartais principais, pradedame įgyvendinti pokyčius, kurie leis centriniam bankui geriau pažinti, vertinti ir atskleisti klimato kaitos rizikas ir konkrečiomis investicijomis prisidėti prie Europos žaliojo kurso bei ekonomikos transformavimo klimatui draugiška kryptimi“ – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos narys.

Eurosistemos centriniai bankai taip pat sutarė siekti per artimiausius dvejus metus pradėti skelbti metines su pinigų politika nesusijusių investicinių portfelių ataskaitas, atsižvelgdami į Didžiojo dvidešimtuko šalių (G 20) Finansinio stabilumo tarybos sudarytos Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (angl. Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) rekomendacijas. Remiantis šiomis rekomendacijos, numatoma pateikti informaciją apie investicijų portfelį, įvertinant investicijas pagal jų poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai, taip pat kitus klimato kaitos ir atsakingo investavimo matavimo rodiklius.

Centriniai bankai susitarė taikyti klimato kaitos ir atsakingo investavimo principus po to, kai buvo atliktas plačios apimties parengiamasis darbas tarp Eurosistemos narių, atsižvelgus į tarptautinio Žalesnės finansų sistemos tinklo (angl. Network for Greening the Financial System, NGFS) analizę ir rekomendacijas.

NGFS yra centrinių bankų ir finansų priežiūros institucijų tinklas, kurio veiklos tikslai yra prisidėti prie aplinkosaugos bei klimato rizikų valdymo finansų sektoriuje ir padėti telkti finansavimą, reikalingą perėjimui prie tvarios ekonomikos. Nariai tinklo veikloje dalyvauja savanoriškais pagrindais keisdamiesi geriausia patirtimi ir vykdydami analitinę veiklą.

Lietuvos bankas Žalesnės finansų sistemos kūrimo tinklo nariu tapo praėjusiais metais. Šiuo metu organizaciją sudaro 87 nariai ir 13 stebėtojų iš viso pasaulio.