Lietuvos bankas
2019-12-20
11

Lietuvos bankas pradeda skelbti turimų skolos vertybinių popierių statistikos duomenis. Naujo statistikos rinkinio duomenys paskirstyti pagal turėtojo ir emitento sektorius bei rezidentiškumą ir pateikti ne tik laiko eilutėmis, bet ir atskirų laikotarpių lentelėmis, sudarytomis pagal principą „kas kam“ (angl. from whom-to-whom). Toks duomenų pateikimas aiškiau parodo, kurie šalies instituciniai sektoriai yra skolintojai, o kurie debitoriai.

Turimų skolos vertybinių popierių statistika sudaroma iš pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės duomenų, papildytų Europos centrinių bankų sistemos valdomos Centralizuotos vertybinių popierių duomenų bazės informacija. Be to, statistikai sudaryti naudojami priežiūros tikslais renkami draudimo bendrovių, investicinių fondų bei pensijų fondų duomenys apie turimus vertybinius popierius.

Turimų skolos vertybinių popierių statistikos duomenys rengiami ir skelbiami kas ketvirtį, laikantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo standarto DPSS Plus. Išsamūs duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje turimų skolos vertybinių popierių statistikos skiltyje, duomenų skelbimo datos – duomenų skelbimo kalendoriuje, metaduomenys – metodikos puslapyje.