Lietuvos bankas
2019-02-20
  • Fotolia_132599639_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos bankas pradeda skelbti ketvirtinio dažnumo kitų finansinių tarpininkų sektoriui priklausančių skolinimo veikla užsiimančių bendrovių duomenis nuo 2015 m. pirmojo ketvirčio.

Skolinimo veikla užsiimančios bendrovės – tai finansiniai tarpininkai, kurie užsiima finansinės ir išperkamosios nuomos veikla bei faktoringu. Greitųjų kreditų bendrovės ir vartojimo paskolų davėjai, kurie skolina savo, o ne trečiųjų šalių pritrauktas lėšas, į šią kategoriją neįtraukiami.

Kas ketvirtį bus skelbiami Lietuvos skolinimo veikla užsiimančių bendrovių suteiktų paskolų likučių duomenys pagal rezidentiškumą, iš jų išskiriant du pagrindinius sektorius, kurie naudojasi šių bendrovių paslaugomis, t. y. suteiktos paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, taip pat kai kurie kiti balanso straipsniai.  

2018 m. trečiojo ketvirčio duomenimis, skolinimo veikla užsiimančių bendrovių bendra suteiktų paskolų vertė sudarė 2 214 mln. Eur – beveik visos paskolos suteiktos Lietuvos rezidentams, jų vertė sudarė 12 proc. Lietuvos pinigų finansų įstaigų suteiktų paskolų Lietuvos ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems teikiančioms paslaugas ne pelno institucijoms.

Išsamūs duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistikos skiltyje, duomenų skelbimo datos – duomenų skelbimo kalendoriuje, metaduomenys – metodikos puslapyje.