Lietuvos bankas
2020-07-17
11

Lietuvos bankas kviečia šalies finansų sistemos įmones ir organizacijas išsakyti nuomonę apie problemas, su kuriomis susiduriama teikiant ataskaitinius duomenis Lietuvos bankui, ir prašo pateikti pasiūlymų, kaip tobulinti šį procesą. Tam skirta konsultacija – atsakymų į pateiktus klausimus Lietuvos bankas laukia iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

„Matome, kad, pritaikę pažangius informacinių technologijų bei duomenų valdymo sprendimus ir integravę skirtingą dabartinę duomenų valdymo praktiką bankų, kredito unijų ir kituose finansų sistemos sektoriuose, galime sukurti naudą ir rinkos dalyviams, ir centriniam bankui. Todėl Lietuvos bankas siekia peržiūrėti organizacijos vidaus duomenų valdymo praktiką, bet kartu brėžia duomenų valdymo transformacijos ilgalaikius strateginius tikslus, kuriuos norint pasiekti labai svarbus yra nuolatinis dialogas su rinkos dalyviais. Tikimės, kad per konsultaciją išgirsime turiningų pasiūlymų“, – sako Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus.

Lietuvos bankas siūlo svarstyti galimybes labiau automatizuoti finansų rinkos dalyvių atskaitomybę. Nuo ataskaitų teikimo (angl. push) galėtų būti pereinama prie mikroduomenų paėmimo (angl. pull), o ataskaitos galėtų būti rengiamos automatizuotai, remiantis pateiktais išsamiais mikroduomenimis pagal bendrai sutartą duomenų modelį. Tokie pakeitimai prisidėtų įgalinant ne tik pasiekti proceso efektyvumo ir duomenų kokybės tikslų, tačiau ir sukurtų tvirtą principinį pamatą tolesniam duomenų valdymo brandos rinkoje didinimui – būtų įdarbinamos pažangios dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi technologijos.

„Tai leistų Lietuvos bankui ataskaitas sudaryti tiksliau ir laiku. Taip ne tik didėtų priežiūros ir statistikos praktikos efektyvumas, būtų daromas teigiamas poveikis finansų sistemos stabilumui ir patikimumui, bet ir būtų prisidedama prie tyrimais ir duomenimis pagrįstų pinigų politikos sprendimų priėmimo“, – sako Duomenų valdymo brandos didinimo Lietuvos banke programos vadovas Paulius Šimkūnas. 

Šiemet „Rockit“ inovacijų centre įvykusio renginio apie reguliavimo technologijas metu Lietuvos bankas pristatė sprendimo prototipą, kuris buvo išbandytas su mažesnės apimties finansų rinkos dalyviais – elektroninių pinigų įstaigomis. Bandomojo projekto rezultatai patvirtino, kad slypi didelis efektyvumo ir kokybės potencialas daryti pokyčius visuose finansų sistemos sektoriuose.

Konsultacijos dokumente „Lietuvos finansų sektoriaus ataskaitinių duomenų surinkimo pertvarka“ apibūdinta dabartinė padėtis, nurodomi galimi ataskaitinių duomenų surinkimo pakeitimai ir pateikiami klausimai finansų rinkos dalyviams bei juos vienijančioms organizacijoms, Lietuvos viešojo sektoriaus atstovams, įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims.