Lietuvos bankas
2013-10-14

Lietuvos bankas, reaguodamas į pastarųjų metų Europos ir pasaulio ekonomikos ir finansų rinkų raidą bei atsižvelgęs į Pasaulio banko rekomendacijas, atnaujino finansinio turto valdymo politiką. Pakeitimai sudaro sąlygas lanksčiau ir ilgainiui pelningiau investuoti Lietuvos užsienio atsargas.

„Vieno iš pagrindinių užsienio atsargų valdymo pajamų šaltinio – itin saugių vyriausybių vertybinių popierių – grąža pastaraisiais metais sumenko ir šiuo metu yra artima nuliui. Siekiant efektyviau investuoti užsienio atsargas ir labiau išskaidyti riziką, būtina peržiūrėti šių lėšų valdymo principus“, – komentuoja Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius Mindaugas Vaičiulis.

Lietuvos bankas numato investicijų portfelį papildyti investicinio reitingo bendrovių skolos, nuosavybės vertybiniais popieriais (akcijomis), taip pat investuoti į didesnę grąžą užtikrinančias ilgesnio laikotarpio obligacijas.

Tačiau Lietuvos užsienio atsargos ir toliau bus valdomos prioritetą teikiant jų saugumui ir likvidumui, t. y. garantuojant visišką apyvartoje esančių litų padengimą konvertuojamąja valiuta, taip pat užtikrinant kitas Lietuvos banko funkcijas.

„Šio investicijų portfelio svyravimai gali būti didesni trumpuoju laikotarpiu dėl rinkos verčių pasikeitimų, tačiau ilgesniu 3 m. laikotarpiu pasiektume didesnę grąžą dėl taikomų mažai tarpusavyje susijusių investavimo strategijų“, – sako M. Vaičiulis.

Pasak jo, tendencija skaidyti investicijų riziką ryškėja ir kitiems Vidurio ir Rytų Europos šalių centriniams bankams valdant finansinį turtą, kai ieškoma investavimo galimybių kitose geografinėse rinkose ar potencialiai pelningesniuose finansų rinkos segmentuose. Ši tendencija pastebima ir pasaulio mastu. Pavyzdžiui, „Central Banking Publications“ ir „Royal Bank of Scotland“ pasaulio centrinių bankų apklausoje apie finansinio turto valdymo tendencijas keturiolika respondentų teigė jau investuojantys ar svarstantys galimybę investuoti nacionalines atsargas į nuosavybės vertybinius popierius, t. y. į akcijas.

Atsargų valdymo pokyčiai pradedami įgyvendinti laipsniškai nuo šių metų lapkričio 30 d., kai įsigalios naujoji Lietuvos banko finansinio turto valdymo politika.

Lietuvos banko finansinio turto valdymo politika (151.5 KB download icon)skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje. Joje taip pat pateikiami išsamūs duomenys apie Lietuvos oficialiąsias tarptautines atsargas.