Lietuvos bankas
2022-01-14
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino naują banko veiklos strategiją 2022–2025 metams ir atnaujino organizacijos vertybes. 

Trys naujosios banko strateginės veiklos kryptys yra šios: vertė (vertę vartotojui kuriantis finansų sektorius), tvarumas (tvarią ekonomikos plėtrą skatinantis finansų sektorius) ir pažanga (į pažangą orientuota organizacija). Šios strateginės kryptys bus įgyvendinamos siekiant konkrečių tikslų.

Vertės strateginės krypties tikslai:

 • pagerinti finansinių paslaugų kokybę, prieinamumą, įvairių socialinių grupių įtrauktį ir pasiekti finansinių paslaugų rinkos integralumą; 
 • pagerinti atsiskaitymo priemonių skvarbą ir prieinamumą;
 • didinti naujų rinkos dalyvių ir produktų atitikties brandą; 
 • stiprinti visuomenės ekonominį ir finansinį raštingumą; 
 • stiprinti Lietuvos ekonomikos ilgojo laikotarpio analitiką;
 • didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją ir skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

Tvarumo strateginės krypties tikslai:

 • valdyti ir mažinti su klimato kaita susijusias rizikas;
 • užtikrinti tvarią Lietuvos banko veiklą.

Pažangumo strateginės krypties tikslai:

 • padidinti duomenų valdymo brandą;
 • skaitmenizuoti Lietuvos banko procesus ir paslaugas;
 • padidinti finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės sukrėtimams;
 • būti vienu iš 3-jų efektyviausių centrinių bankų Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • ugdyti Lietuvos banke reikiamas kompetencijas ir talentus;
 • stiprinti atstovavimą Lietuvos banko interesams ES ir tarptautinėje erdvėje.

Kartu su Lietuvos banko valdybos patvirtintomis 2022–2025 m. veiklos gairėmis buvo atnaujintos ir organizacijos vertybės. Išsigrynintos vertybės yra vertė visuomenei, atsakomybė, nuolatinė pažanga.

Susipažinti su nauja banko veiklos strategija ir vertybėmis galite čia.