Lietuvos bankas

Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos banko misiją, viziją ir remdamasi institucinėmis vertybėmis, nustatė ketverių metų (2017–2020 m.) strategines veiklos kryptis. Nustatyti kiekvienos krypties tikslai. Strateginės mūsų kryptys yra šios:

[[#ex]]

1) tapti kompetencijos centru ekonomikos ir finansų klausimais;

Sieksime, kad Lietuvos bankas būtų instituciniu nuomonės lyderiu (Nr. 1) ekonominės politikos bei finansų rinkų klausimais Lietuvoje ir už jos ribų. Numatome:

 • sustiprinti mūsų organizacijos intelektinį potencialą prioritetinėse srityse;
 • būti Lietuvos kompetencijų centru ekonominės bei finansų sistemos klausimų analizės ir politikos srityje;
 • sustiprinti Lietuvos banko teigiamą įtaką ir reputaciją tarptautinėje erdvėje.

2) būti finansų sektoriaus partneriu, skatinančiu inovacijas ir tvarų augimą;

Sieksime sukurti ir palaikyti palankią aplinką, skatinančią konkurenciją ir pažangias inovacijas finansų srityje. Čia Lietuvos bankas pasiryžęs veikti kaip finansų sektoriaus partneris. Numatome:

 • sukurti pažangią ir patrauklią finansų sektoriaus reguliacinę ir priežiūrinę aplinką;
 • įdiegti pažangias inovacijas į Lietuvos banko teikiamas paslaugas visuomenei;
 • finansų sektoriuje paskatinti konkurenciją.

3) kurti konkurencingą ir pažangią mokėjimų rinką Lietuvoje;

Sieksime, kad mokėjimų rinka Lietuvoje būtų konkurencinga ir pažangi. Numatome:

 • išauginti mokėjimų rinkos konkurenciją;
 • plėtoti momentinius mokėjimus;
 • padidinti elektroninių mokėjimų apimtį viešajame sektoriuje;
 • pasiekti, kad Lietuvos banko infrastruktūra būtų konkurencinga ir naudojama tarptautiniu mastu.

4) plėsti finansinio turto investavimo strategijų taikymą;

Sieksime papildyti finansinio turto investavimo metodus kiekybinėmis strategijomis, kompiuterizuojant rinkos stebėseną ir ilgainiui deleguojant dalį investavimo sprendimų kruopščiai atrinktiems algoritmams. Numatome:

 • vadovaujantis kiekybinėmis strategijomis, sukurti analizės ir prekybos infrastruktūrą;
 • kiekybinėmis strategijomis ir kitomis įdiegtomis priemonėmis pagerinti viso investicijų portfelio grąžos ir rizikos derinį.

5) tapti vienu iš trijų efektyviausių centrinių bankų Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

Sieksime, kad Lietuvos bankas būtų tarp trijų efektyviausių bankų Šiaurės ir Baltijos šalių regione. Numatome:

 • padidinti veiklos procesų efektyvumą;
 • įgyvendinti technologijų ir infrastruktūros pokyčius;
 • racionaliai panaudoti išteklius (finansinius ir žmogiškuosius).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23