Lietuvos bankas

Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos banko misiją, viziją ir remdamasi institucinėmis vertybėmis, nustatė ketverių metų (2022–2025 m.) strategines veiklos kryptis. Nustatyti kiekvienos krypties tikslai. Mūsų strateginės kryptys yra šios:

[[#ex]]

1) Vertė (vertę vartotojui kuriantis finansų sektorius)

Numatome:

 • pagerinti finansinių paslaugų kokybę, prieinamumą, įvairių socialinių grupių įtrauktį ir pasiekti finansinių paslaugų rinkos integralumą; 
 • pagerinti atsiskaitymo priemonių skvarbą ir prieinamumą;
 • didinti naujų rinkos dalyvių ir produktų atitikties brandą; 
 • stiprinti visuomenės ekonominį ir finansinį raštingumą; 
 • stiprinti Lietuvos ekonomikos ilgojo laikotarpio analitiką;
 • didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją ir skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

2) Tvarumas (tvarią ekonomikos plėtrą skatinantis finansų sektorius)

Numatome:

 • valdyti ir mažinti su klimato kaita susijusias rizikas;
 • užtikrinti tvarią Lietuvos banko veiklą.

3) Pažanga (į pažangą orientuota organizacija)

Numatome:

 • padidinti duomenų valdymo brandą;
 • skaitmenizuoti Lietuvos banko procesus ir paslaugas;
 • padidinti finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės sukrėtimams;
 • būti vienu iš 3-jų efektyviausių centrinių bankų Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • ugdyti Lietuvos banke reikiamas kompetencijas ir talentus;
 • stiprinti atstovavimą Lietuvos banko interesams ES ir tarptautinėje erdvėje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-14