Lietuvos bankas
2022-09-28
11

Lietuvos bankas investavo 100 mln. Eur į Europos Tarybos vystymo banko (ETVB) išleistą tikslinę 1 mlrd. Eur vertės 7 m. trukmės socialinės įtraukties obligacijų emisiją. Ši investicija papildo tvarumo ir socialiai atsakingo investavimo principais grįstų Lietuvos banko investicijų portfelį.

„Lietuvos bankas nuo karo Ukrainoje pradžios siekia aktyviai padėti dėl savo laisvės kovojančiai šaliai ir glaudžiai bendradarbiauja su Ukrainos nacionaliniu banku. Todėl Lietuvos bankas investavo 100 mln. Eur į ETVB vertybinių popierių tikslinę emisiją, kurios lėšos bus skirtos pagalbai Ukrainos pabėgėliams įvairiose šalyse teikti. Visa širdimi palaikome Ukrainos kovą už laisvę ir metų pabaigoje taip pat išleisime kolekcinę sidabro monetą – dalis lėšų, surinktų ją išplatinus, bus skirta Ukrainos reikmėms“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Lietuva yra priėmusi daugiau nei 65 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. ETVB padeda šalies valdžios institucijoms teikti pagalbą nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims: bankas suteikė 120 mln. Eur paskolą Lietuvos Vyriausybei ir daugiau nei 900 tūkst. Eur vertės dotacijų iš Migrantų ir pabėgėlių fondo.

ETVB pirmininkas Carlo Monticelli teigė: „Tai, kad Lietuvos bankas įsigijo socialinės įtraukties obligacijų, įrodo, koks svarbus ETVB vaidmuo socialinių obligacijų rinkoje ir atliepiant ilgalaikius Ukrainos pabėgėlių bei juos priimančių bendruomenių poreikius“.

ETVB šią obligacijų emisiją išleido balandžio mėn. siekdamas sustiprinti atsaką į Ukrainos pabėgėlių krizę, kilusią dėl Ukrainoje vykstančio karo, ir padėti savo valstybėms narėms teikti pagalbą milijonams saugumo ieškančių žmonių.

Plačiau apie pagalbą ukrainiečiams ir jiems aktuali informacija apie finansines paslaugas Lietuvoje – Lietuvos banko interneto svetainėje