Lietuvos bankas
2018-04-24
  • IMG_4438.jpg
     
11

Lietuvos banko valdybos sprendimu į valstybės biudžetą iš 2017 m. pelno pervesta 11,17 mln. Eur. Lietuvos banko pelnas 2017 m. sudarė 31,93 mln. Eur (2016 m. – 27 mln. Eur).

Lietuvos bankas dalį pelno į valstybės biudžetą perveda vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymu. Iš 2013 m. pelno į valstybės biudžetą buvo pervesta 5,98 mln. Eur, iš 2014 m. – 7,54 mln. Eur, iš  2015 m. – 10,44 mln. Eur, iš 2016 m. – 11,51 mln. Eur.

Šalies centrinio banko finansiniai rezultatai pateikiami 2017 m. Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinyje, kurį patvirtino Lietuvos banko valdyba, jis artimiausiu metu bus paskelbtas Lietuvos banko svetainėje.

Nepriklausomo auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvadoje, kuri kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu bus pateikta Seimui, nurodyta, kad finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Lietuvos banko 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tuo laiku pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatų vaizdą pagal ECB valdančiosios tarybos patvirtintas ECB gaires dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo, Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką.