Lietuvos bankas
2019-08-05
11

Lietuvos bankas laikinai apribojo SatchelPay, UAB, veiklą: uždraudė leisti elektroninius pinigus ir teikti dalį mokėjimo paslaugų. Sprendimą lėmė tai, kad ši elektroninių pinigų įstaiga nuo 2019 m. pradžios neteikė privalomos finansinės informacijos apie savo veiklą. 

„Lietuva siekia tapti FinTech centru regione, sudarydama palankias sąlygas finansų rinkos dalyvių veiklai, tačiau rizikinga ar neatsakinga veikla nebuvo ir nebus toleruojama. Visada pabrėžiame, kad startuoliai turi skirti dėmesį ne tik verslo plėtrai, bet ir investuoti į rizikos kontrolės priemones atsižvelgdami į veiklos apimtį ir sudėtingumą, užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi teisės aktų reikalavimų“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

SatchelPay, UAB, kaip ir kitos elektroninių pinigų įstaigos, vėliausiai 2019 m. balandžio pradžioje (ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo finansinių metų pabaigos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu privalėjo patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (patikrintą audito įmonės), priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo ir informuoti Lietuvos banką. Nors priežiūros institucija ne kartą siuntė priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo, įstaiga ataskaitų rinkinį patvirtino liepos pabaigoje, jau po pažeidimo procedūros inicijavimo. SatchelPay, UAB, iki šiol nėra pateikusi 2019 m. pirmojo bei antrojo ketvirčių finansinių ir kapitalo ataskaitų. 

Tokiais veiksmais ji pažeidė Finansų įstaigų, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymus, kitus teisės aktus. Dėl šių pažeidimų Lietuvos bankas įšaldė įstaigos veiklą – kol nepateiks ataskaitų ir neįvykdys kitų nurodymų, ji negalės teikti tam tikrų mokėjimo paslaugų, leisti elektroninių pinigų. Įstaiga galės tik išpirkti jau turimus elektroninius pinigus ir gautas lėšas pervesti į kliento sąskaitą kitoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, teikti grynųjų pinigų išėmimo iš mokėjimo sąskaitos paslaugą.

„Rinkos dalyviai privalo teikti Lietuvos bankui tam tikrą informaciją apie savo veiklą ir finansus. Ji reikalinga tam, kad įvertintume įstaigos finansinę būklę, ar rinkos dalyvis pajėgus teikti paslaugas ir tinkamai apsaugo klientų lėšas. SatchelPay, UAB, ignoravo šiuos reikalavimus. Tokių atvejų netoleruojame. Be veiklos apribojimų, vertinsime ir tai, ar dabartinis įstaigos vadovas galės jai toliau vadovauti“, – sako V. Valvonis.

Lietuvos bankas įpareigojo SatchelPay, UAB, iki rugpjūčio 9 d. pateikti 2019 m. pirmojo bei antrojo ketvirčių finansines ir kapitalo ataskaitas, iki rugpjūčio vidurio – planą, kaip ištaisys likusius pažeidimus ir nurodyti konkrečius terminus bei atsakingus darbuotojus. Įstaiga taip pat turės pateikti informaciją apie vidaus kontrolės (administracines, rizikos valdymo ir apskaitos) sistemas.

Iki rugsėjo 2 d. įstaiga privalės iš naujo pateikti įrodymus, kad įstaigos vadovas Thomas Noelis Collisteris Jacksonas turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį eiti šias pareigas. Tik įvertinęs pastarąją informaciją, Lietuvos bankas spręs dėl tolesnių sprendimų, iki to laiko galios įstaigos veiklos apribojimai.  

Šiuo laikotarpiu SatchelPay, UAB, bus apribota ir prieiga prie Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink, kuri leidžia vykdyti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimus, tiesioginio debeto paslaugas ir momentinius mokėjimus.

SatchelPay, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją gavo 2018 m. kovo pradžioje. Tų pačių metų pabaigos duomenimis, ji buvo 17 vietoje pagal pajamas iš 49 tuo metu veikusių elektroninių pinigų įstaigų.