Lietuvos bankas
2023-09-05
11

Leista įsigyti ValorPay, UAB
Lietuvos bankas išnagrinėjo Slovėnijoje registruoto alternatyvaus investicinio fondo S8 Global Fintech & Regtech Fund prašymą dėl mokėjimo įstaigos ValorPay, UAB, įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, centrinis bankas tokiam sandoriui neprieštaravo.

Neprieštarauta sandoriui dėl UAB Monavate
Lietuvos bankas išnagrinėjo JAV registruoto GKFF EnNovo Holdings III LLC prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB Monavate netiesioginio įsigijimo ir neprieštaravo, kad GKFF EnNovo Holdings III LLC ir George Kaiser Family Foundation netiesiogiai įsigytų UAB Monavate kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc. 

Pritarta Aggressive capital, UAB, prašymams
Atsižvelgęs į Aggressive capital, UAB, prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „Industrial Real Estate Fund 2“ įstatams ir steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „White Whale Fund“ taisyklėms.

UAB „SB Asset Management“ – valdymo įmonės licencija
Atsižvelgęs į UAB „SB Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas suteikė jai valdymo įmonės licenciją. Bendrovė galės valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, tikslinės grupės pensijų fondus, turto išsaugojimo pensijų fondą ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus.

Leista perduoti pensijų fondų teises ir pareigas bei dalies investicinių fondų valdymą
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos bankas leido šiai bendrovei perduoti visų jos valdomų II ir III pakopų pensijų kaupimo fondų, taip pat dalies investicinių fondų („INVL alternatyvių investicijų fondas“, „INVL alternatyvių investicijų fondas II“, „INVL Baltijos fondas“, „INVL sudėtinis fondas“ kartu su INVL besivystančios Europos obligacijų ir INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondais) sutarčių teises ir pareigas UAB „SB Asset Management“.

Sprendimas dėl Kevin EU, UAB, akcininkų
Lietuvos bankas įvertino gautą naują informaciją apie tris kartu veikiančius mokėjimo įstaigos Kevin EU, UAB, smulkiuosius akcininkus. Nustatyta, kad šie asmenys neatitinka teisės aktų reikalavimų ir pagal teisės aktus negali balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Už nuosavo kapitalo reikalavimų nesilaikymą – bauda SatchelPay, UAB
Lietuvos bankas nustatė, kad, 2023 m. pirmojo ir antrojo ketvirčių pabaigos duomenimis, elektroninių pinigų įstaiga SatchelPay, UAB, nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų – jis buvo mažesnis nei teisės aktuose nustatytas nuosavo kapitalo poreikis. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodyta, kad nuosavo kapitalo dydžio reikalavimo privaloma laikytis nuolat. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė įstaigai 25 tūkst. Eur baudą ir nusprendė nuo 2023 m. rugsėjo 30 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. nustatyti elektroninių pinigų įstaigai SatchelPay, UAB, individualų nuosavo kapitalo dydį – 20 proc. didesnį už taisyklėse nustatytais metodais apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį. 

Skirta bauda už tarptautinių sankcijų reikalavimų nesilaikymą
Lietuvos bankas vertino valiutos keityklos operatoriaus UAB Roltena vidaus kontrolės priemones ir procedūras, susijusias su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu. Nustatyta, kad jos nebuvo tinkamos, nes valiutos keityklos operatorius netikrino, ar klientai, jų atstovai, naudos gavėjai nepatenka į tarptautinių sankcijų apimtį, ar jų vykdomi sandoriai nepatenka tarp tarptautinių ribojamųjų priemonių. Įvertinęs, kad šiuo metu įstaiga jau yra pašalinusi teisės aktų pažeidimus, Lietuvos bankas skyrė UAB Roltena 8 tūkst. Eur baudą.

Papildytas viešasis sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į elektroninių pinigų įstaigos UAB „Digital Virgo Payment“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, įtraukė jos tarpininkę P4 sp. z.o.o. į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.