Lietuvos bankas
2023-10-10
11

2023 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos bankas gavo daugiau kaip 930 skundų. Tai 6 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Daugiausia gyventojai priekaištų paslaugų teikėjams turėjo dėl mokėjimo paslaugų, tačiau sparčiai augo skundų skaičius ir dėl kreditavimo. 

„Lietuvoje licencijuotų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis naudojasi apie 26 milijonai Lietuvos ir užsienio klientų. Jų skaičius nuolat auga ir tai atitinkamai lemia didesnį skundų kiekį bei faktą, kad daugiausia nusiskundimų pateikiama dėl mokėjimo paslaugų. Esame išsakę lūkesčius dėl paslaugų kokybės ir nuolat vertiname, kaip į juos atsižvelgiama“, – sako Vaidas Cibas, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius. 

Skundai dėl mokėjimo paslaugų sudaro apie 80 proc., kreditavimo paslaugų – 7 proc., draudimo paslaugų – 4 proc. visų skundų. Likusią dalį sudaro skundai dėl investicinių ir kitų paslaugų. 

Nusiskundimų dėl mokėjimo paslaugų skaičius (741 skundas), palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu (681 skundas), augo beveik dešimtadaliu. Daugiausia (42 %) jų susiję su mokėjimo sąskaitomis ir negrynųjų pinigų operacijomis (26 %). Kas penktas šios srities skundas susijęs su apribota galimybe naudotis mokėjimo sąskaita, beveik kas aštuntas pateiktas dėl atvejų, kai mokėtojas atliko pavedimą, tačiau lėšos nebuvo įskaitytos lėšų gavėjui. 

Lietuvos bankas sulaukė 69 skundų dėl kreditavimo paslaugų. Tai 21 skundu, arba 44 proc., daugiau, palyginti su 2022 m. aptariamu laikotarpiu. Gauti 6 skundai dėl vieno fizinio asmens galimai neteisėtų veiksmų sudarant vartojimo kredito sutartis kitų fizinių asmenų vardu ir taip neteisėtai pasisavinant vartojimo kredito lėšas. Siekdamas užkardyti tokius atvejus, Lietuvos bankas patikslino aktualias Vartojimo kredito teikimo gairių nuostatas. Taip pat padaugėjo skundų, susijusių su duomenų apie turimus finansinius įsipareigojimus pateikimu į duomenų bazes.

Atsižvelgdamas į gautų skundų skaičių ir siekdamas gerinti mokėjimo paslaugų vartotojų patirtį, Lietuvos bankas surengė individualius susitikimus su finansų rinkos dalyviais, atkreipė dėmesį į pastebėtus jų veiklos trūkumus

Nagrinėdamas skundus, Lietuvos bankas vertina, ar finansų rinkos dalyvis nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, tačiau nesprendžia patirtų nuostolių atlyginimo ir panašių klausimų. Tam skirta ginčų nagrinėjimo procedūra.
Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį: gyventojai daugiausia skundėsi dėl mokėjimo paslaugų