Lietuvos bankas
2023-04-13
11

Lietuvos bankas atnaujino statistikos iliustracijas 2022 m. duomenimis, paankstino pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso skelbimą.

Statistikos duomenų iliustracijos vaizdingai ir paprastai pateikia pagrindinius finansinių sąskaitų ir mokėjimų balanso rodiklius.

2022 m. Lietuvos namų ūkių turimas finansinis turtas beveik 4 kartus viršijo jų įsipareigojimus, o per 15 metų jis padidėjo 3 kartus. Didžiausią finansinio turto dalį sudarė investicijos į verslą (37 %), o įsipareigojimų – būsto paskolos (67 %).

Lietuvos bankas: aktuali statistinė informacija – vaizdingiau, Šilerio indeksas – anksčiau

Namų ūkių skola siekia beveik 15 mlrd. Eur, iš jų būsto paskolos sudaro 78, paskolos kitiems tikslams – 22 proc. Ir vienam Lietuvos gyventojui tenkantis finansinis turtas, ir įsipareigojimai yra mažesni už euro zonos vidurkį. Palyginti su Baltijos šalimis, vienam Lietuvos gyventojui ir finansinio turto, ir skolos tenka daugiau nei Latvijos, bet mažiau nei Estijos gyventojui. Daugiau iliustracijų čia.

Lietuvos bankas: aktuali statistinė informacija – vaizdingiau, Šilerio indeksas – anksčiau

Išorės sektoriaus statistika rodo, kad 2022 m. didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 55 ir 51 %) sudarė transporto paslaugos. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje metų pabaigoje sudarė 29,7 mlrd., Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje – 10,6 mlrd. Eur. Daugiau iliustracijų čia.

Lietuvos bankas: aktuali statistinė informacija – vaizdingiau, Šilerio indeksas – anksčiau

Kartu skelbiamas 2023 m. kovo mėn. pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksas, kitaip dar vadinamas lietuviška Šilerio būsto kainų indekso versija. Nuo 2020 m. gruodžio mėn., kai Lietuvos bankas pradėjo skelbti šiuos duomenis, jų peržiūrų per mėnesį skaičius išaugo daugiau kaip 6 kartus. Atliepdamas vartotojų poreikius naujausius duomenis apie pokyčius antrinėje nekilnojamojo turto rinkoje gauti kuo operatyviau, Lietuvos bankas skelbs šį indeksą anksčiau – ne penkioliktą, o aštuntą darbo dieną pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui. Atnaujintos 2023–2024 m. skelbimo datos jau pateiktos Duomenų skelbimo kalendoriuje.

Be to, 2022 m. pradžioje pasikeitus mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimams, skelbiami išankstiniai 2022 m. ketvirčių duomenys, jie kiekvieną naują ketvirtį arba įvykus reikšmingiems pokyčiams tikslinami. 2022 m. mokėjimų statistikos duomenys paskutinį kartą patikslinti 2023 m. balandžio 3 d.