Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti leidimą reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“, prijungiant ją prie bendrovės ERGO Kindlustuse Aktsiaselts (Estijos Respublika).

Gavusi leidimą „ERGO Lietuva“ gali inicijuoti ir atlikti teisės aktuose numatytas reorganizavimo procedūras, tačiau jas užbaigti gali tik Lietuvos bankui patvirtinus, kad išduotas leidimas reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“ galioja ir galima užbaigti reorganizavimą.