Lietuvos bankas
2024-05-21
11

Lietuvos bankas siekia padėti finansų rinkos dalyviams geriau pasirengti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų (MiCA) įsigaliojimui ir kviečia dalyvauti simuliaciniuose mokymuose. Jų forma pasirinkta atsižvelgiant į rinkos dalyvių pageidavimus taikyti inovacijų laboratorijos principus bei praplėsti bandomosios reguliacinės aplinkos (angl. regulatory sandbox) taikymo apimtį. 

Šie mokymai skirti baltosioms knygoms (angl. White Paper) kurti, t. y. pasiūlymams dėl kriptoturto reguliavimo teikti. Finansų rinkos dalyviai, norintys dalyvauti mokymuose, kviečiami informuoti Lietuvos banką el. paštu tl.bl@xobdnas iki 2024 m. gegužės 29 d. imtinai.

Suinteresuoti finansų rinkos dalyviai kartu su technologinių sprendimų teikėju sukurtų bandomąsias baltąsias knygas. Šis procesas, prieš įsigaliojant MiCA reglamentui, visoms susijusioms šalims padėtų susipažinti su baltųjų knygų rengimo procesu, jų forma ir turiniu.

Mokymų kalendorius:
•    2024 m. birželio 10–14 d. elektroninių pinigų ir su turtu susietų žetonų bandomųjų baltųjų knygų kūrimo simuliacija;
•    2024 m. birželio 17–21 d. sukurtų bandomųjų baltųjų knygų aptarimas;
•    2024 m. rugpjūčio 26–rugsėjo 26 d. baltųjų knygų, skirtų kitam kriptoturtui, kūrimo simuliacija;
•    2024 m. rugsėjo 17 d. kito kriptoturto bandomųjų baltųjų knygų aptarimas.

Šių mokymų organizavimas patikėtas 2024 m. pradžioje įkurtam Lietuvos banko Skaitmeninės pažangos centrui, kurio tikslas – didinti banko veiklos efektyvumą, skaitmenizuoti banko procesus ir paslaugas, skatinti inovacijas.