Lietuvos bankas
2023-12-28
11

Toliau didėjusi kreditavimo gyventojams ir verslui apimtis bei pakilusios paskolų palūkanų normos lėmė rekordinį kredito unijų sektoriaus pelną. 

„Kredito unijų sektorius ir toliau tvariai auga, didina pelną, tačiau ekonomikos iššūkiai neaplenkė ir jo – daugėjo vėluojamų grąžinti ir didesnės rizikos paskolų, todėl kredito unijos rizikos valdymui turi skirti reikiamą dėmesį“, – sako Lietuvos banko Bankų priežiūros skyriaus vadovė Erika Balaikienė.

Per 2023 m. devynis mėnesius kredito unijų sektorius uždirbo 14,6 mln. Eur pelno. Tai beveik dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (8,1 mln. Eur) ir daugiau nei per visus 2022 metus (9,8 mln. Eur). Pelningai dirbusios 57 kredito unijos uždirbo 14,7 mln. Eur pelno, o 2 kredito unijos patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. 

Kredito unijų sektoriaus turtas per šių metų trečiąjį ketvirtį išaugo 4,4 proc. ir sudarė 1,3 mlrd. Eur. Šiam pokyčiui įtakos turėjo augę kredito unijų įsipareigojimai, iš kurių didžiausias – indėlių augimas. Per ketvirtį jie padidėjo 34 mln. Eur (3,3%) – iki 1,1 mlrd. Eur. Terminuotieji indėliai sudarė 808 mln. Eur, einamieji – 262 mln. Eur. Terminuotųjų indėlių per ketvirtį padaugėjo 34,3 mln. Eur, arba 4,4 proc., o einamųjų – sumažėjo 0,15 mln. Eur, arba 0,1 proc. Šiuo metu už populiariausius – metų trukmės – terminuotuosius indėlius kredito unijos siūlo nuo 0,8 iki 4,5 proc. metines palūkanas.

Aptariamo laikotarpio pabaigoje kredito unijos savo nariams buvo suteikusios daugiau nei 1 mlrd. Eur paskolų: 715 mln. Eur sudarė paskolos gyventojams ir 315 mln. Eur – įmonėms. Visas paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 35,5 mln. Eur (3,6 %), paskolų gyventojams portfelis – 21,6 mln. Eur (3,1 %), įmonėms – 13,9 mln. Eur (4,6 %).

Kredito unijų pateiktais duomenimis, per trečiąjį ketvirtį pajinis kapitalas padidėjo 1,3 mln. Eur  ir jo pabaigoje sudarė 70,3 mln. Eur. Kredito unijų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis per ketvirtį ūgtelėjo 0,3 proc. punkto iki 19 proc.  Visos kredito unijos vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus, daugelis jų kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvus vykdė su nemaža atsarga. Tiesa, kredito unijoms skaičiuojamų neveiksnių (blogų) paskolų dalis per ketvirtį padidėjo nuo 11,1 proc. iki 11,4 proc. Daugėjo ir didesnės rizikos paskolų. 

Šiuo metu kredito unijų sektoriuje veikia Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 45 kredito unijas, ir Jungtinė centrinė kredito unija, vienijanti 14 kredito unijų. Jos vienija daugiau nei 166 tūkst. narių. 

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

Kredito unijų rinkos veiklos apžvalgos

Kredito unijų sektorius skaičiavo rekordinį pelną