Lietuvos bankas
2019-10-03
11

Šiandien Vilniuje 150 finansų rinkos atstovų dalyvauja mokymuose, kaip užkirsti kelią pinigų plovimui mokėjimo sektoriuje. Šalies ir užsienio lektoriai dalijasi patirtimi, kaip tinkamai pažinti klientus, nustatyti įtartinas mokėjimo operacijas ir apie jas pranešti teisėsaugai.

„Tik konkrečiais darbais ir efektyvia pinigų plovimo prevencija galime išsklaidyti abejones, ar finansų sektorius tinkamai valdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas. Tam reikalingas ne vien tik viešojo, bet ir privačiojo sektoriaus indėlis ir glaudus bendradarbiavimas. Intensyvus rankų mojavimas rodant pirštais vieni į kitus ar nugludintos komunikacinės strategijos nepadeda valdyti šių rizikų“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Šie mokymai – tai bendra Lietuvos banko, Estijos finansų rinkų priežiūros tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Lietuvos bankų asociacijos iniciatyva. Ja siekiama stiprinti rinkos dalyvių įgūdžius, atkreipti dėmesį į aktualiausius klausimus, pristatyti reguliavimo naujoves. 

Mokymai skirti Lietuvoje veikiančių bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį. Būtent jie yra pirmoji „gynybos grandis“, turinti užkirsti kelią pinigų plovimui. Svarbiausios jų užduotys – tinkamai vertinti klientų finansinę elgseną, mokėjimų sraute atpažinti įtartinas operacijas ir apie jas pranešti FNTT. 

Finansų įstaigos kliento sandorių ir operacijų stebėsenai atlikti diegia vis pažangesnes stebėsenos sistemas. Šiuolaikinės technologijos leidžia daug efektyviau išanalizuoti klientų elgsenos pokyčius ir greičiau pastebėti įtarimą keliančias operacijas.

Visą informaciją apie renginį rasite čia

Papildoma informacija
Lietuvos bankas nuolat stiprina pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymo kontrolę, reguliariai konsultuoja rinkos dalyvius. Institucija kartu su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis stiprina bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione. Kartu su aštuoniomis šalies institucijomis Lietuvos bankas pasirašė memorandumą, kurio tikslas – operatyviai numatyti galimas rizikas finansinių technologijų (FinTech) srityje ir efektyviai jas suvaldyti.