Lietuvos bankas
2021-08-10
11

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė informaciją Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams, į ką reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant Baltarusijai taikomas Europos Sąjungos (ES) ribojamąsias priemones – sektorines sankcijas.

„Sankcijos koreguoja tam tikras Lietuvos ir Baltarusijos įmonių verslo sąlygas. Siekiame apibendrinti jų taikymo praktiką, teikti rekomendacijas, užtikrinti efektyvų ir proporcingą jų įgyvendinimą, stiprinti bendradarbiavimą tarp verslo bei institucijų, užtikrinti, kad verslo subjektai geriau suprastų ir gebėtų valdyti su sankcijomis susijusią riziką“, – akcentavo Eimantas Vytuvis, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorius.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, šių metų liepos mėnesį per Lietuvos bankuose esančias sąskaitas tarp mūsų šalies ir Baltarusijos subjektų buvo atlikta per 19 tūkst. mokėjimo operacijų.

Europos Tarybos Reglamentas (ES) 2021/1030, kuriame numatytos sankcijos Baltarusijai, taikomas visiems: verslui, valstybės institucijoms, privatiems asmenims. Su Baltarusijos rinka dirbantiems subjektams rekomenduojama įsidiegti ir laikytis sankcijų atitikties programų, o finansų įstaigoms – įvertinti savo ir klientų verslo ryšius bei mokėjimo operacijų, susijusių su Baltarusija, mastą ir apsispęsti dėl taikytinų sustiprintų papildomų priemonių, skirtų operacijų ir sandorių stebėsenai realiuoju laiku.

Sektorinėms sankcijoms įgyvendinti kredito įstaigos turi taikyti išplėstinius mokėjimo operacijų tikrinimo procesus. Dėl šios priežasties verslo ryšių su Baltarusija turintiems klientams mokėjimo pavedimus rekomenduojama planuoti iš anksto, informuojant finansų įstaigas apie planuojamus gauti ar vykdyti mokėjimus.

Informacija parengta konsultuojantis su Lietuvos banku, Finansų ir Užsienio reikalų ministerijomis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Muitinės departamentu, šalyje veikiančiais bankais ir LBA. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras periodiškai rinks ir apibendrins informaciją apie rizikos, susijusios su sektorinėmis sankcijomis, identifikavimą, stebėseną bei valdymą Lietuvoje ir kitose ES valstybėse. Savo ruožtu Užsienio reikalų ministerija kviečia naudotis viešame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje „EUR-Lex“ skelbiama naujausia informacija apie Europos Sąjungos priimamus teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių – juose galima rasti informacijos apie asmenis, subjektus ir veiklas, kurioms taikomos ES ribojamosios priemonės.

Informacinis pranešimas 

Lietuvoje įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras telkia viešąjį ir privatųjį sektorius stiprinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą. Centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, komerciniai bankai (AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, Revolut Bank, UAB, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas).