Lietuvos bankas
2016-08-31
11

2016 m. pirmąjį pusmetį šalies draudimo rinka išaugo 5,7 proc. Lietuvos bankas prognozuoja, kad iki metų pabaigos šalies draudimo sektorius šiek tiek padidins augimo tempą ir rinka išaugs 6–7 proc., kaip ir buvo numatyta metų pradžioje. Tačiau priešingai, nei tikėtasi, rinkos sparčią plėtrą lems ne gyvybės draudimo sektorius, augsiantis, tikimasi, 8–10 proc. Gyvybės draudimas turėtų išlaikyti tą pačią rinkos apimtį kaip ir praėjusiais metais.

„Prognozes keičiame įvertinę šių metų gyvybės ir ne gyvybės rinkų raidos reikšmingus pokyčius. Pirmąjį pusmetį draudimo rinkos augimą lėmė ne gyvybės draudimo sektoriaus spurtas, sparčiausiai augo transporto priemonių draudimo grupių įmokos. Gyvybės draudimo rinkos kritimą lėmė daugiau nei 10 mln. Eur sumažėjusi vienkartinių gyvybės draudimo įmokų apimtis, jai didžiausią įtaką padarė mažesnės gyventojų investicijos dėl nepalankių tendencijų akcijų rinkose“, – sako Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus pavaduotojas.

Jis pažymėjo, kad ne gyvybės draudimo produktus platinančių 4 draudimo įmonių ir 9 kitose ES šalyse registruotų įmonių filialų, teikiančių paslaugas Lietuvoje, draudimo įmokos buvo didžiausios per paskutinius penkerius metus – per pusmetį jos sudarė 230,1 mln. Eur. Ne gyvybės draudimo sektoriuje įmokos padidėjo 11,8 proc. ir tai užtikrino rinkos augimą.Gyvybės draudimo įmokos, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 6,1 proc.

Per pirmąjį pusmetį išmokėta 181,1 mln. Eur draudimo išmokų – 11 proc. daugiau nei prieš metus.Didžioji jų dalis (69,7 %, arba 126,2 mln. Eur) išmokėta pagal ne gyvybės draudimo sutartis, iš jų beveik 70 proc. išmokų buvo sietinos su draustomis transporto priemonėmis.

2016 m. pirmąjį pusmetįšalyje registruotos draudimo įmonės uždirbo daugiau nei 2 mln. Eur pelno. Pelningai dirbo visos gyvybės ir 2 ne gyvybės draudimo įmonės. Ne gyvybės draudimo įmonių bendrą rezultatą – nuostolį nulėmė dviejų įmonių, kuriose vyksta verslo pertvarkymo, perėmimo ir plėtros į kitas šalis procesai, nuostolinga veikla.

Visos draudimo įmonės yra mokios ir tenkina teisės aktų reikalavimus. Trys gyvybės draudimo įmonės buvo tikrintos pagal Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) parengtus testavimo nepalankiausiomis scenarijus. Testavimo rezultatai parodė, kad visos įmonės turėjo pakankamai nuosavų lėšų mokumo kapitalo reikalavimui padengti.

Išsamią Lietuvos draudimo rinkos 2016 m. pirmojo pusmečio apžvalgą (519.5 KB download icon) ir finansines ataskaitas rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.