Lietuvos bankas

Nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. pateikiamos priežiūrai skirtos bankų, Centrinės kredito unijos ir užsienio bankų filialų finansinių ataskaitų formos, parengtos vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai bei 2014 m. spalio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-190 Dėl finansinės atskaitomybės.

Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių

Ataskaita Eurais Litais
Balansinės ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti
Pelno (nuostolio) ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti
Konsoliduotos balansinės ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti
Konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti

Duomenys nuo 2014 m. III ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia.

Lietuvos centrinės kredito unijos

Ataskaita Eurais Litais
Balansinės ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti
Pelno (nuostolio) ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti

Duomenys nuo 2014 m. III ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia.

Kredito unijų

Ataskaita Eurais Litais
Balansinės ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti
Pelno (nuostolio) ataskaitos Peržiūrėti Peržiūrėti

Duomenys nuo 2009 m. II ketv. Ankstesni duomenys pateikiami čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02