Lietuvos bankas
2022-10-20
11

Finansų įstaigoms įrengus 100 naujų bankomatų regionuose ir taip įgyvendinus Lietuvos banko inicijuotą Tarpusavio supratimo memorandumą, grynųjų pinigų prieinamumas pagerintas ketvirčiui milijono Lietuvos gyventojų 40-yje šalies savivaldybių. Šie ir kiti rodikliai skelbiami Lietuvos banko parengtoje Grynųjų pinigų prieinamumo Lietuvoje apžvalgoje

„2022 m. iš esmės pasikeitė grynųjų pinigų prieinamumas Lietuvos regionų gyventojams. Būtent regionų gyventojai grynuosius pinigus gali pasiekti greičiau ir patogiau – naujieji bankomatai įrengti tose gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena mažiau nei 4 000 gyventojų ir kuriose iki šiol naudotis bankomatu nebuvo galimybės. Lietuvos bankas nuolatos vykdo stebėseną ir vertina grynųjų pinigų prieinamumo situaciją šalyje, prireikus, imsis iniciatyvų, kad jis būtų pagerintas“, – sako Asta Kuniyoshi, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Išplėtus bankomatų tinklą šalyje, artimiausią bankomatą iki 10 km atstumu pasiekia 91, o iki 20 km atstumu – 99 proc. šalies gyventojų. Iki Memorandumo pasirašymo šie rodikliai sudarė atitinkamai 82 ir 95 proc.

Iš naujųjų bankomatų gyventojai grynųjų pinigų gali pasiimti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo kredito įstaigos bankomatų. Pagal Memorandumą įrengtų bankomatų sąrašas su adresais skelbiamas „€ bankomatas“ tinklo bankomatų interneto svetainėje, visų Lietuvoje įrengtų bankomatų adresai – Lietuvos banko interneto svetainėje.

Įgyvendinus projektą, galimybė pasiimti lėšų iš bankomato užtikrinta dvigubai daugiau gyvenamųjų vietovių nei iki pasirašant Memorandumą. 2021 m. šalyje veikė 1 036 bankomatai, išsidėstę 91 gyvenamojoje vietovėje – daugiausia didesniuose miestuose. 2022 m. įgyvendinus Memorandumą, 1 138 bankomatais gali naudotis 191 gyvenamosios vietovės gyventojai.

Išplėtus bankomatų tinklą regionuose – geresnis grynųjų pinigų prieinamumas ketvirčiui milijono Lietuvos gyventojų

Finansų įstaigos, įgyvendindamos Memorandumą, išlaikė iki jo pasirašymo buvusį bankomatų tinklą, išskyrus numatytas išimtis (t. y. tuos atvejus, kai bankomatų tinklo sujungimo galimybė buvo iš anksto numatyta).  

Grynieji pinigai yra svarbūs daliai Lietuvos visuomenės. 2022 m. sausio–birželio mėn., naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų išduotomis mokėjimo kortelėmis, iš Lietuvoje esančių bankomatų, kortelių skaitytuvų ir klientų aptarnavimo vietų pasiimta 15 proc. daugiau lėšų ir atlikta 7 proc. daugiau pasiėmimo operacijų nei 2021 m. pirmąjį pusmetį. Tai lėmė COVID-19 pandemijos suvaržymų atlaisvinimas, 2022 m. vasario mėn. rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą, taip pat galimai įtakos turėjo šalyje didėjęs darbo užmokestis bei augusios socialinės išmokos ir kiti veiksniai. Vis dėlto grynųjų pinigų pasiėmimo dažnumas negrįžo į ikipandeminį lygį: 2022 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su ikipandeminiu 2019 m. pirmuoju pusmečiu, atlikta 20 proc. mažiau pasiėmimo operacijų, o pasiimta grynųjų pinigų suma didėjo 3 proc.

Lietuvos bankas, būdamas Eurosistemos dalimi, dalyvauja priimant sprendimus dėl euro zonos grynųjų pinigų politikos ir juos įgyvendina. Viena iš pagrindinių Eurosistemos funkcijų yra užtikrinti nenutrūkstamą grynųjų pinigų pasiūlą ir sudaryti sąlygas vykdyti mokėjimus grynaisiais pinigais. Grynųjų pinigų, kaip mokėjimo priemonės, lygiavertės kitoms mokėjimo priemonėms, svarba pabrėžiama Eurosistemos grynųjų pinigų strategijoje, kurios tikslas – užtikrinti, kad grynieji pinigai būtų visada plačiai prieinami ir priimami kaip mokėjimo bei taupymo priemonė.