Lietuvos bankas
2012-07-16

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti individualiai įmonei „Aujama-credit“ Vartojimo kredito įstatyme numatytą poveikio priemonę – įspėjimą. Taip nuspręsta dėl įmonės spaudoje paskelbtos vartojimo kredito reklamos reklamos, neatitinkančios įstatyme numatytų reikalavimų.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad individuali įmonė „Aujama-credit“ 2012 m. sausio 25 d. viename dienraštyje atspausdintoje reklamoje nurodė su vartojimo kreditu susijusias išlaidas, tačiau nenurodė kitos pagal Vartojimo kredito įstatymą reikalaujamos nurodyti standartinės informacijos apie išlaidas, susijusias su vartojimo kreditu. Reklamoje nepateikus aiškios informacijos apie fiksuotąją ir (arba) kintamąją vartojimo kredito palūkanų normą ir apie išlaidas, įtrauktas į bendrą vartojimo kredito kainą, pažeisti Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimai, o reklamoje nepateikus bendros vartojimo kredito kainos metinės normos pažeistas įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimas.

Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, apie šio įstatymo nuostatų pažeidimą priežiūros institucija viešai savo interneto svetainėje skelbia praėjus 30 kalendorinių dienų po nutarimo priėmimo.