Lietuvos bankas
2014-05-21

2014 m. balandžio 28 d. AB „Invalda LT“ akcininkų susirinkime patvirtintos atskyrimo sąlygos, pagal kurias nuo šios bendrovės atskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų (balansinėmis vertėmis) pagrindu įsteigtos 3 naujos bendrovės: AB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Baltic Farmland“.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi šių trijų bendrovių prašymus, nusprendė laikyti, kad Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda LT“ 2011–2013 m. metinės informacijos rinkiniuose, AB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Baltic Farmland“ informaciniuose nuorodų dokumentuose investuotojams, su minėtų 3 bendrovių akcijomis susijusių rizikos veiksnių aprašymuose ir šių bendrovių įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.