Lietuvos bankas
2023-02-28
11

Lietuvos bankas, siekdamas paskatinti gyventojus aktyviau domėtis ir naudotis finansinėmis paslaugomis, stiprinti konkurenciją tarp finansų rinkos dalyvių, pradeda skelbti šalyje veikiančių komercinių bankų ir kredito unijų siūlomas indėlių palūkanas.  

Centrinio banko duomenimis, einamieji indėliai sudaro beveik 90 proc. visų gyventojų indėlių sumos bankuose. Tai reiškia, kad už šiuos pinigus palūkanos nemokamos. Dėl to Lietuvos bankas siūlo gyventojams, turintiems santaupų, nenumatomų naudoti artimiausiu metu, įdarbinti jas ir taip bent iš dalies atsverti infliacijos poveikį. 

Indėliai yra viena paprasčiausių ir saugiausių investavimo priemonių, juos Lietuvoje priima bankai, kai kurie užsienio bankų filialai ir kredito unijos. 

Visi tiek bankuose, tiek užsienio bankų filialuose, tiek kredito unijose saugomi indėliai iki 100 tūkst. Eur yra apdrausti. Tiesa, derėtų žinoti, kad, norint padėti indėlį į kredito uniją, reikės tapti jos nariu įsigyjant pajų.

Lentelėse periodiškai bus pateikiamos Lietuvoje įvairios trukmės indėlius eurais priimančių finansų įstaigų – apie 30 bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų – palūkanų normos. Jose bus galima paprastai ir patogiai palyginti rinkoje esančius pasiūlymus

Bankų ir kredito unijų palūkanų normos už indėlius.         

Lietuvos bankas taip pat skelbia mūsų šalyje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų įkainius