Lietuvos bankas
2012-02-02

Lietuvos bankas prognozuoja, kad visų ginčų tarp vartotojų ir finansines paslaugas teikiančių įmonių nagrinėjimą sutelkus vienoje institucijoje, bendras ginčų skaičius turėtų padidėti, tačiau jų nagrinėjimas bus paprastesnis.

Nuo šių metų finansų institucijų klientai, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, o problemos su pačiu paslaugų teikėjų išspręsti nepavyko – gali kreiptis į Lietuvos banką, kuriam įstatymas suteikė teisę nagrinėti vartotojų ginčus su finansinių paslaugų teikėjais.

„Dabar vartotojui savo teises ginti bus paprasčiau. Nereikės blaškytis nuo vienos institucijos prie kitos. Prognozuojame, kad sutelkus ginčų nagrinėjimą vienose rankose, ūgtelės bendras ginčų skaičius, tačiau Lietuvos bankas sieks, kad ginčų sprendimas būtų spartus ir, savaime suprantama, nešališkas“, – teigia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka.

Lietuvos bankas nagrinės ginčus dėl paskolų, draudimo, investicinių paslaugų, mokėjimų ir kitų finansinių paslaugų tarp šias paslaugas teikiančio asmens ir vartotojo. Taip pat bus nagrinėjami Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių ginčus su šių subjektų ar fondų valdytojais, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte ar fonde santykių. Nagrinėjami ir investuotojų bei emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčai, kylantys iš vertybinių popierių platinimo santykių. Skaičiuojama, kad vartotojai į Lietuvos banką galės kreiptis dėl maždaug 500 paslaugų teikėjų.

Vienas iš svarbių Lietuvos banko veiklos principų nagrinėjant ginčus šioje srityje – skatinti rinkos dalyvius ir vartotojus taikiai išspręsti ginčus ir pasiekti abi ginčo šalis tenkinantį susitarimą. Jei tai nepavyksta, Lietuvos bankas priima sprendimą patenkinti vartotojo reikalavimus visiškai arba iš dalies, o jei reikalavimai nepagrįsti ar neįrodyti, – atmeta juos. Lietuvos banke ginčai bus nagrinėjami laikantis vartotojo ir finansų rinkos dalyvio rungimosi principo.

Kad vartotojas patirtų kuo mažiau nepatogumų, Lietuvos bankas trūkstamą informaciją, reikalingą priimti objektyvų sprendimą, gaus iš finansų įstaigos.

„Lietuvos banke ginčo nagrinėjimas neturi užtrukti ilgiau nei du mėnesius nuo vartotojo kreipimosi, ypatingais atvejais galima pratęsti šį terminą, bet ne daugiau kaip dviem mėnesiais,“ – primena Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Vartotojų apsaugos ir švietimo skyriaus viršininkas Darius Andriukaitis.

Pasak jo, vartotojams svarbu žinoti, jog Lietuvos banko sprendimas yra rekomendacinis, jo negalima skųsti teisme.

„Buvusios Draudimo priežiūros komisijos patirtis rodo, kad devyni iš dešimties Komisijos sprendimų dėl draudimo įmonių ir jų klientų ginčų buvo vykdomi geranoriškai. Finansų įstaigos brangina savo reputaciją ir priežiūros institucijų rekomendacijas dažniausiai vykdo“, – sakė D. Andriukaitis.

Naujame Lietuvos banko interneto svetainės vartotojams skirtame skyrelyje paskelbti išsamūs patarimai vartotojams, kaip elgtis siekiant, kad tarp jų ir finansų rinkos dalyvio kilęs ginčas būtų išnagrinėtas sklandžiai ir efektyviai. Skelbiama Vartotojo kreipimosi forma, kurią siūloma užpildyti kreipiantis į Lietuvos banką. Rinkos dalyviams ir vartotojams aktuali informacija bus platinama ir kitais kanalais.