Lietuvos bankas
2022-01-05
11

Lietuvos bankas kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) parengė gaires, kurios skirtos padėti finansų rinkos dalyviams geriau atpažinti fiktyvias įmones ir užkirsti kelią jų veiklai.

Steigdami fiktyvias įmones asmenys siekia pasinaudoti finansų ar kitų sektorių įstaigų paslaugomis, kad legalizuotų nusikalstamu būdu gautas lėšas, išvengtų mokesčių ir pan. Nuolat FNTT atliekama įtartinų piniginių operacijų ar sandorių analizė rodo, kad ši problema yra aktuali, todėl svarbu, kad finansų rinkos dalyviai, jų darbuotojai tinkamai suprastų šią riziką, mokėtų atpažinti fiktyvias įmones, žinotų, kaip tikrinti informaciją. 

Gairėse nurodomi įmonių ar jų veiklos požymiai, kurie turėtų atkreipti finansų rinkos dalyvių dėmesį: neįprasta kliento veikla, aspektai, susiję su juridinio asmens vadovais ar naudos gavėjais, įmonės adresu, nuosavybės struktūra ir jos pokyčiais, prievole teikti informaciją valstybiniams registrams, įmonės personalu, informacinių technologijų ir kitais klausimais. 

Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės