Lietuvos bankas
2016-09-26
11

Šią savaitę mokėjimų rinkos dalyviai ir gyventojai dar gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos bankui dėl jo prieš tris mėnesius paskelbto Nacionalinės mokėjimų strategijos projekto, kuriame numatomi plataus užmojo tikslai.

„Šią vasarą Lietuvos bankas žengė precedento neturintį žingsnį mūsų šalyje – pasiūlė į mažmeninius mokėjimus pasižiūrėti strategiškai ir Nacionalinės mokėjimų strategijos projekte nurodė artimiausių ketverių metų svarbiausias šios srities veiklos kryptis ir prioritetus, siekdamas, kad elektroniniai atsiskaitymai taptų masiškai paplitę. Tai kritiškai svarbu mūsų šalies konkurencingumui ir žmonių gerovei. Valstybės, kurios mažiau naudos grynųjų, įgis didžiulį pranašumą šiame technologijų amžiuje,“ – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Strategijos projektą Lietuvos bankas paskelbė 2016 m. birželio 28 d. Tikimasi, kad, įdiegus strategijoje siūlomas priemones, Lietuvos gyventojai dažniau rinksis atsiskaityti elektroninėmis priemonėmis, o elektroninių mokėjimo operacijų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, padidės daugiau kaip du kartus – nuo 145 operacijų (2015 m.) iki 300 operacijų (2020 m.).

Mokėjimų plėtros siekiams aptarti jau organizuota keliolika susitikimų su rinkos dalyviais, informaciniai seminarai ir diskusijos. Per viešą konsultaciją Lietuvos bankas siekia įsiklausyti į prekybininkų, gyventojų, viešojo sektoriaus, mokslo bendruomenės ir rinkos dalyvių nuomonę apie mokėjimo paslaugų perspektyvą šalyje.

Kviečiame iki šiol savo nuomonės dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos projekto nepareiškusias suinteresuotas šalis susipažinti su viešos konsultacijos dokumentu ir pateikti savo atsiliepimą iki 2016 m. rugsėjo 30 d. el. paštu tl.bl@ygetarts-stnemyap.