Lietuvos bankas

Nacionalinė mokėjimų strategija

Siekdami, kad Lietuvos gyventojams ir verslui būtų prieinami pažangūs mokėjimo būdai, mokėjimų rinkoje būtų daugiau konkurencijos ir didėtų vartotojų įsitraukimas, esame parengę Nacionalinės mokėjimų strategijos projektą, kuriame siūloma veikti trimis kryptimis:

  • išplėtoti infrastruktūrą, kuri sudarytų sąlygas masiškai atlikti bekontakčius ir momentinius mokėjimus;
  • padidinti mokėjimo paslaugų naudotojų įsitraukimą ir įtaką sprendimams dėl rinkoje siūlomų mokėjimo paslaugų;
  • stiprinti mokėjimo paslaugų naudotojų pasitikėjimą elektroniniais mokėjimais ir skatinti įpročius jais naudotis.

Tai įgyvendinus, būtų galima pasiekti Nacionalinės mokėjimų strategijos tikslą – pasiekti, kad 2020 m. Lietuvos gyventojams būtų prieinami bekontakčiai, momentiniai ir glaudžiai į verslo modelius integruoti elektroniniai mokėjimai, kurie atitiktų gyventojų ir ūkio subjektų poreikius ir būtų masiškai naudojami. Atsižvelgus į šios strategijos siūlymus, nuo 2017 m. lapkričio mėn. Lietuvoje jau veikia momentinių mokėjimų infrastruktūra bei sudaryta Mokėjimų taryba.

Viešos konsultacijos rezultatai

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-23