Lietuvos bankas
2024-07-04
11

Lietuvos banko organizuoti finansų rinkos priežiūrai skirti konsultaciniai renginiai sulaukia vis didesnio dalyvių dėmesio. Šių metų pirmąjį pusmetį buvo rekordinis aktyvumas – 2,5 tūkst. dalyvių, arba daugiau nei per visus 2023 m., kai konsultaciniuose renginiuose apsilankė beveik 2 tūkst. žmonių. Aktualiausi yra su sukčiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susiję klausimai.

„Siekdami strateginiu tikslu įsivardytos finansų sektoriaus brandos, pasitelkiame įvairias priežiūros priemones ir ne paskutinė vieta čia tenka konsultacijoms. Informavimas apie reguliavimo naujoves ir kylančius iššūkius, rekomendacijos ir galimybė pasidalyti geriausia praktika kuria vertę ne tik finansų rinkos dalyviams, bet ir jų paslaugomis besinaudojančiai visuomenei. Tai užtikrina sveiką pusiausvyrą tarp reiklios priežiūros ir finansų rinkos plėtrai palankios aplinkos“, – sako Vaidas Cibas, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros departamento direktorius.

Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros padaliniai – Finansų rinkos priežiūros departamentas, Bankų ir draudimo priežiūros departamentas bei Teisės ir licencijavimo departamentas – per 2024 m. pirmąjį pusmetį suorganizavo dešimt konsultacinių renginių finansų rinkos dalyviams.

Didžiausio susidomėjimo – net 440 dalyvių – sulaukė sukčiavimo prevencijos gairių taikymui aptarti skirtas renginys. Jo metu daug dėmesio skirta šių gairių įgyvendinimo nuostatoms, geriausios ir netinkamos praktikos pavyzdžiams aptarti. Šis renginys inicijuotas įvertinus didelį temos aktualumą ir finansų rinkos dalyvių poreikius.

Taip pat dideliu populiarumu pasižymėjo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai skirtas renginys – jo metu apžvelgti per patikrinimus nustatomi trūkumai, pristatyti geriausios praktikos pavyzdžiai, atsakyta į renginio dalyviams kilusius klausimus. Šiame renginyje dalyvavo 431 dalyvis.

Daugiau kaip 300 dalyvių sulaukė renginys apie paslaugų teikimą per tarpininkus, dar penkiuose rengininiuose dalyvavo daugiau kaip po 200 dalyvių.

Lietuvos banko ekspertai pranešimus finansų rinkos priežiūros temomis šiemet skaitė ir Pinigų plovimo prevencijos centro organizuotuose renginiuose „Pranešėjo apsauga“ ir konferencijoje „Neteisėti finansai: jungtinis atsakas“, taip pat AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos organizuotame seminare į biržos prekybos sąrašus įtrauktiems emitentams.

Šių metų antrąjį pusmetį planuojami aštuoni konsultaciniai renginiai, skirti įvairiems praktiniams finansų rinkos klausimams ir reguliavimo naujovėms aptarti. Antrasis konsultacinių renginių ciklas startuos rugsėjo mėn.

Išsamus 2024 m. Finansų rinkos priežiūros komiteto patvirtintas konsultacinių renginių planas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.