Lietuvos bankas
2019-01-15
11

Kai 2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, siekiant užtikrinti Jungtinėje Karalystėje veikiančių kitų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių finansų rinkos dalyvių nepertraukiamą veiklą, jų atžvilgiu bus taikomas laikinųjų leidimų režimas (angl. temporary permissions regime, TPR). Jis padės užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje veikiantys (tiek neįsisteigę, tiek pasinaudoję įsisteigimo teise) EEE valstybių narių finansų rinkos dalyviai galėtų tęsti savo veiklą joje su minimaliais sutrikimais, kol gaus atitinkamas licencijas, o investavimo fondai – leidimą prekiauti Jungtinės Karalystės rinkoje (maksimalus numatytas TPR taikymo terminas – 3 m.).

Įmonės, turinčios teisę pasinaudoti TPR:
-    Finansų maklerio įmonės, teikiančios paslaugas Jungtinėje Karalystėje tiek neįsisteigusios, tiek per filialus;
-    Valdymo įmonės, teikiančios paslaugas Jungtinėje Karalystėje tiek neįsisteigusios, tiek per filialus;
-    Elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimo įstaigos, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjai, teikiantys paslaugas Jungtinėje Karalystėje tiek neįsisteigę, tiek per filialus/ tarpininkus; 
-    Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojos;
-    Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojos (įskaitant EuVECA, EuSEF, ELTIF ir AKIS autorizuotus kaip MMF).
Įmonės, ketinančios pasinaudoti TPR, turi pateikti prašymą per „Connect“ sistemą. Prašymai turi būti pateikti iki 2019 m. kovo 28 d. 24 val. 

Dėl dalyvavimo TPR EEE licencijuotos kredito įstaigos ir draudimo įmonės bei draudimo tarpininkai turėtų kreiptis į Anglijos banko Rizikos ribojimo reguliavimo instituciją (angl. Prudential Regulation Authority).

Daugiau informacijos apie TPR galima rasti Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos interneto svetainėje.