Lietuvos bankas
2022-09-05
11

Pastaruoju metu sulaukdamas daugiau klausimų ir skundų dėl mokėjimų, susijusių su rusija ir baltarusija, vykdymo, Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju finansų rinkos dalyviams tenka didesnė rizika ir remiantis teisės aktų reikalavimais jie turi teisę patys apsispręsti dėl atitinkamų paslaugų teikimo.  

„Lietuvos banko lūkestis – finansų įstaigos privalo tinkamai įgyvendinti tarptautines sankcijas, vertinti ir valdyti rizikas, tačiau, priimdamos sprendimus, turėtų atsižvelgti ir į valstybės interesus bei humanitarinius, socialinius aspektus“, – sako už finansų rinkos dalyvių priežiūrą atsakingas Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Teisės aktai nurodo – finansų įstaigos, nustatydamos vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, privalo užtikrinti, kad jų taikomos priemonės būtų proporcingos kylančiai rizikai valdyti. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas draudžia vykdyti sandorius, jeigu finansų rinkos dalyvis neturi galimybių užtikrinti, kad reikalavimų bus laikomasi tinkamai. Lietuvos bankas ir tarptautinės finansų institucijos yra ne kartą įvardijusios, kad finansų įstaigos turi valdyti rizikas, o ne jų atsisakyti, kadangi taip gali apriboti prieigą gyventojams ir įmonėms prie būtiniausių finansinių paslaugų.  

Vis dėlto, teikdamos mokėjimo ir kitas paslaugas klientams, vienaip ar kitaip susijusiems su rusija ar baltarusija, finansų įstaigos turi kruopščiai įsivertinti, ar galės tinkamai įgyvendinti tarptautines sankcijas, taikyti sustiprintus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, įstaigos reputacijos ir kitus esminius klausimus. Tokiam vertinimui didelės įtakos turi ir dabartinės padėties išskirtinumas – vykstantis karas, sparčiai besiplečiantis tarptautinių sankcijų sąrašas. Todėl, atsižvelgdami į rizikos laipsnį, finansų rinkos dalyviai turi teisę priimti sprendimą riboti ar atsisakyti vykdyti mokėjimus, susijusius su minėtomis valstybėmis. Priimdami tokius sprendimus, jie turi tinkamai informuoti klientus. 

Mokėjimo paslaugas Lietuvoje teikia daugiau kaip 200 finansų rinkos dalyvių. Lietuvos banko duomenimis, finansų rinkos dalyviai nėra priėmę bendro sprendimo dėl mokėjimų, susijusių su rusija ar baltarusija, todėl kilus klausimų, ar konkreti finansų įstaiga teikia tokias paslaugas, derėtų kreiptis į ją tiesiogiai. Finansų rinkos dalyvių sąrašą rasite čia

Taip pat primename, kad Lietuvos bankas su Lietuvos bankų asociacija yra sutaręs, kad šalyje veikiantys komerciniai bankai dėl tarptautinių sankcijų sustabdytus mokėjimus tipiniu atveju turi patikrinti ne ilgiau nei per tris savaites. Jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtruktų – tinkamai informuoti klientą apie mokėjimo sulaikymo eigą ir terminus.