Lietuvos bankas
2019-06-28
11

2019 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 64,7 mln. Eur, o palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, jis sumažėjo 82 proc. Didžiausi investicijų srautai teko Estijos (791,3 mln. Eur), Danijos (71,6 mln. Eur) ir Lenkijos (56 mln. Eur) investuotojams, o didžiausi neigiami srautai fiksuoti Švedijos (–822,8 mln. Eur) ir Honkongo (–61,5 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Investicijų srautams įtakos turėjo kelių Lietuvoje veikiančių užsienio bankų pertvarka į filialus. TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu ketvirčiu, sumažėjo 31,8 proc. ir sudarė 284,9 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime (89 KB download icon). Išsamūs 2019 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.