Lietuvos bankas
2014-08-05

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, sudarytas iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), išleido priminimą Europos Sąjungos bankams ir draudimo kompanijoms dėl vartotojų apsaugos reikalavimų, kurie taikomi tam tikriems jų pačių išleidžiamiems finansiniams instrumentams. ESMA savo pareiškime įvardijo pagrindines rizikas, su kuriomis susiduria investuotojai, investuodami į neapibrėžtuosius konvertuojamuosius instrumentus (angl. contingent convertible instruments, CoCos).

Su Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto parengtu priminimu galite susipažinti: http://www.eba.europa.eu/-/the-joint-committee-of-the-esas-reminds-financial-institutions-of-their-responsibilities-when-placing-their-own-financial-products-with-consumers

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos parengtas pareiškimas: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-Statement-Potential-Risks-Associated-Investing-Contingent-Convertible-Instruments?t=326&o=home