Lietuvos bankas
2020-12-09
11

Europos bankininkystės institucija (EBI), vienijanti Europos Sąjungos priežiūros institucijas, atsižvelgdama į koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltą poveikį ekonomikai, pratęsė Gairių dėl teisės aktų ir ne teisės aktų pagrindu moratoriumų paskoloms taikymą iki 2021 m. kovo 31 d.  

2020 m. balandžio 2 d. priimtomis Gairėmis nustatytas palankesnis priežiūros reikalavimų traktavimas tuo atveju, jei šalyje yra paskelbtas viešasis moratoriumas (taikomas teisės aktų pagrindu) arba rinkos dalyviai bendrai susitaria dėl moratoriumo taikymo savo klientams (taikomas ne teisės aktų pagrindu). 

Šiuo žingsniu siekiama toliau skatinti priemones, kuriomis bankai prireikus galėtų prisidėti prie Europos ekonomikos, nukentėjusios nuo koronaviruso pandemijos, skatinimo. 

Europos bankininkystės institucijos pranešimas

Ankstesni pranešimai
2020 m. birželio 18 d.
Dėl Europos bankininkystės institucijos gairių dėl paskolų mokėjimų moratoriumų taikymo Lietuvos rinkoje

2020 m. balandžio 17 d. 
Dėl Europos bankininkystės institucijos gairių dėl paskolų mokėjimų moratoriumų taikymo Lietuvos rinkoje