Lietuvos bankas
2024-05-21
11

Estijos parlamentas pritarė, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. atsiskaitant grynaisiais pinigais galutinė pirkinių krepšelio suma bus apvalinama. Lietuvoje apvalinimas bus pradėtas taikyti nuo 2025 m. gegužės 1 d., derinant su išmaniųjų kasos aparatų reforma.

Tiek Estijoje, tiek Lietuvoje apvalinimas bus taikomas tik galutinei prekių ar paslaugų krepšelio sumai ir tik mokant grynaisiais pinigais. Atsiskaitant kortele ar išmaniaisiais įrenginiais apvalinimas netaikomas.

1 ir 2 euro centų monetų gamyba ir tvarkymas brangiai kainuoja. Jų vertė nėra didelė, jos beveik nenaudojamos mokėjimams. Smulkios monetos pametamos ar nugula į taupykles ir į apyvartą negrįžta. Įvedus apvalinimo taisyklę, nebereikės gaminti naujų vieno ir dviejų centų monetų.

Estijoje, kaip ir Lietuvoje, apvalinama bus iki artimiausio 5 kartotinio ir daugeliu atveju nebebus poreikio atiduoti grąžos 1 ir 2 euro centų monetomis. Apvalinama bus į mažesnę arba didesnę pusę iki 0 arba 5, arba 10 centų, atsižvelgiant į tai, ar paskutinis skaitmuo yra arčiau 0 ar 5, ar 10.

Estijoje ir Lietuvoje taikant apvalinimą, 1 ir 2 euro centų monetos išliks teisėta atsiskaitymo priemone, t. y. jomis ir toliau bus galima mokėti prekybos ar paslaugų teikimo vietose.

Apvalinimas bus taikomas ne atskirų prekių kainoms, o galutinei pirkinių krepšelio sumai. Kainos ir toliau išliks nustatomos 1 euro cento tikslumu. Matematinis apvalinimo metodas yra neutralus abiem šalims – tiek prekybininkui, tiek pirkėjui. Vieną kartą bus sumokama 1 ar 2 ct mažiau, kitą kartą – 1 ar 2 ct daugiau. Ilguoju laikotarpiu skirtumai išsilygins.

Apvalinimas nebus taikomas atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, dovanų kuponais, darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms; pensijoms ir kitoms socialinės apsaugos išmokoms (net ir mokamoms grynaisiais pinigais) ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

Kai bendra mokėtina suma už prekes ar paslaugas bus mažesnė nei 5 euro centai, apvalinimas nebus taikomas.

Galutinė pirkinių krepšelio suma jau yra apvalinama šešiose euro zonos valstybėse: Airijoje, Belgijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Suomijoje ir Slovakijoje.

Daugiau apie apvalinimą: https://www.lb.lt/lt/apvalinimas