Lietuvos bankas
2020-03-26
  • AdobeStock_294105357.jpeg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė pranešimą dėl COVID-19 poveikio apskaitai

Priemonės apima paskolų grąžinimo moratoriumą ir daro poveikį tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimui pagal 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS).

Atsižvelgiant į periodiškai rengiamą finansinę informaciją, kurią turi skelbti emitentai, paskelbtame pranešime (706 KB ) (pranešimas anglų kalba) pateiktos rekomendacijos emitentams ir auditoriams dėl 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“ taikymo apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius ir taikant susijusius informacijos atskleidimo reikalavimus.

Europos bankininkystės institucija taip pat paskelbė susijusį pranešimą dėl riziką ribojančios sistemos ir 9-ojo TFAS poveikio apskaitai. Lietuvos bankas apie tai jau buvo paskelbęs savo interneto svetainėje.