Lietuvos bankas
2019-08-13
11

2019 m. birželis mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. birželio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad einamosios sąskaitos balansas, kitaip nei praėjusį mėnesį, buvo perviršinis ir sudarė 246,6 mln. Eur. Tai lėmė reikšmingai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir padidėjęs paslaugų balanso perviršis. Labai sumažėjęs importas (16,6 %), palyginti su eksportu (2,2 %), reikšmingai sumažino užsienio prekybos balanso deficitą, kuris sudarė 17,9 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. birželio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (71.9 KB download icon). Išsamius birželio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.