Lietuvos bankas
2019-09-20
11

2019 m. antrojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis. Jie rodo, kad einamosios sąskaitos balansas, nors ir sparčiai sumažėjo, bet tebėra perviršinis (38,2 mln. Eur, arba 0,3 proc. BVP). Balanso perviršio sumažėjimą lėmė pirminių pajamų ir užsienio prekybos balansų deficito padidėjimas. Grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas tris ketvirčius iš eilės buvo teigiamas ir sudarė 105,5 mln. Eur, arba 0,9 proc. BVP. Lietuvos bendroji skola užsieniui šiuo laikotarpiu sudarė 34,1 mlrd. Eur, arba 72,9 proc. BVP, o grynoji skola – 6,3 mlrd. Eur, arba 13,6 proc. BVP.

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2019 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, buvo revizuoti ketvirčio ir mėnesio mokėjimų balansų, tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenys nuo 2004 m. pirmojo ketvirčio iki 2019 m. pirmojo ketvirčio.

Išsamiau apie 2019 m. antrojo ketvirčio šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (75.4 KB download icon). Išsamius antrojo ketvirčio duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.