Lietuvos bankas
2020-03-16
  • Fotolia_102674532_Subscription_Monthly_MB.jpg
     
11

2020 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) 105,6 mln. Eur perteklių nulėmė, nors ir mažėjantys, tačiau tebesantys perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai, jų neatsvėrė neigiami užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansai (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportas bei importas sumažėjo (atitinkamai 18,0 ir 18,4 %) ir perviršinis balansas sudarė 320,3 mln. Eur. Dėl sparčiau mažėjusio prekių importo (3,4 %) už eksportą (1,2 %) 30,2 proc. sumažėjo prekybos balanso deficitas. Pirminių pajamų balanso deficitas susidarė dėl gautų mažesnių Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį sumažėjo 7,3 karto dėl padidėjusių apskaičiuotų Lietuvos įmokų į ES biudžetą (sausio mėn. įmokos sudarė 67,3 mln. Eur) ir sumažėjusių pervedimų iš ES paramos fondų (sausio mėn. – 20,7 mln. Eur). Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 85,9 mln. Eur – palyginti su 2019 m. gruodžio mėn., jie sumažėjo 11,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 32,1 mln. Eur – sumažėjo 11,4 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (86,5 mln. Eur) nulėmė teigiamas kitų investicijų grynasis srautas, susidaręs dėl sumažėjusių įsipareigojimų nerezidentams (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius gruodžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73.1 KB )