Lietuvos bankas
2022-07-13
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2022 m. gegužės mėn. sulėtėjo ir sudarė 13,4 proc. Sparčiau didėjo vartojimo ir kitų paskolų portfelis, o paskolų ne finansų įmonėms portfelio augimo tempas truputį sulėtėjo. Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos beveik nepasikeitė, o paskolų ne finansų įmonėms palūkanų normos šiek tiek sumažėjo, paskolų kitoms namų ūkių reikmėms – ūgtelėjo. Turimų indėlių sumos per mėnesį pakito nedaug: namų ūkių padidėjo 0,1, įmonių – sumažėjo 0,4 proc. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma, palyginti su buvusia prieš metus, ir toliau buvo mažesnė.

Komentuoja Arnoldas Bytautas, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus ekonomistas

Paskolų įmonėms portfelio augimo tempas, palyginti su buvusiu prieš metus, tebebuvo itin aukštas, tačiau nuo balandžio mėn. šiek tiek sulėtėjo (16,3 %, žr. 1 pav.). Kartu įvertinant vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“ 2021 m. spalio mėn., pinigų finansų įstaigų(PFĮ) turimas įmonių paskolų portfelio metinis padidėjimas siektų 23,1 proc. Spartiems įmonių paskolų portfelio augimo tempams įtakos turi tiek prieš metus po COVID-19 pandemijos pradėjęs atsigauti skolinimas įmonėms, tiek pastaruoju metu padidėjęs infliacijos tempas. Įvertinus infliaciją, realusis metinis įmonių paskolų portfelio pokytis būtų neigiamas ir sudarytų –2,2 proc. Ne finansų įmonių paskolų portfelio dydis gegužės mėn. sudarė 9,5 mlrd. Eur ir per mėnesį sumažėjo 0,6 proc. Tikrųjų naujų paskolų2 ne finansų įmonėms srautas gegužės mėn. sudarė 431,2 mln. Eur ir buvo 2,4 karto didesnis nei ankstesnį mėn., taip pat 2,6 karto didesnis nei prieš metus ir 90,5 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. vieno mėnesio srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su balandžio mėn., ūgtelėjo 2,1 proc. ir sudarė 110,5 mln. Eur.

Gegužės mėn. būsto paskolų portfelio augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, o vartojimo ir kitų paskolų portfelio augimo tempas padidėjo. Paskolų namų ūkiams portfelis gegužės mėn. buvo 11,4 proc. didesnis nei prieš metus. Sparčiausiai augo būsto paskolų portfelis – 12,2 proc. per metus. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis per metus padidėjo 7,6 proc. (žr. 1 pav.). Per mėnesį suteiktų tikrųjų naujų būsto paskolų srautas išaugo 10,3 proc. ir buvo 6,1 proc. didesnis nei prieš metus ir 16,2 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. srautas (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., padidėjo 7 proc. ir sudarė 24,4 mln. Eur. Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas gegužės mėn. buvo 41,5 proc. didesnis nei prieš metus ir sudarė 81,2 mln. Eur.

Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos beveik nepakito, įmonių – toliau mažėjo po vienkartinio pobūdžio augimo kovo mėn. (žr. 3 pav.). 2022 m. gegužės mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,3 proc. – 0,3 proc. punkto mažiau nei balandžio mėn. ir 0,4 proc. punkto mažiau nei vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Įmonių paskolų palūkanų metinis slenkamasis vidurkis per metus sumažėjo 0,2 proc. punkto. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos gegužės mėn. sudarė 2,1 proc. ir, palyginti su balandžio mėn., padidėjo 0,1 proc. punkto, o metinis slenkamasis vidurkis taip pat sudarė 2,1 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma gegužės mėn. sudarė 8,7 proc. (0,1 proc. p. daugiau nei balandžio mėn.), o palūkanų metinis slenkamasis vidurkis – 8,2 proc. (tiek pat, kiek prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, kuriai būdingas didelis kintamumas, gegužės mėn. pakilo 0,6 proc. punkto ir sudarė 5,4 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 5,2 proc. – per metus jis padidėjo 0,3 proc. punkto.

Namų ūkių indėlių bankuose suma gegužės mėn. truputį padidėjo, įmonių – sumažėjo. Namų ūkių indėliai bankuose gegužės mėn. sudarė 20,0 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,1 proc. Metinis namų ūkių indėlių augimo tempas gegužės mėn. toliau mažėjo ir sudarė 6,1 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 1,1 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams ėmus augti lėčiau už paskolų portfelį, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 3,2 proc. punkto ir sudarė 64,1 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma gegužės mėn. sumažėjo 0,4 proc. ir sudarė 9,0 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma per metus susitraukė 2,5 proc. (žr. 4 pav.). Paskolų ne finansų įmonėms portfeliui sparčiau didėjus dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai toliau mažėjant, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 21,8 proc. punkto – iki 105,6 proc. (žr. 6 pav.).

Namų ūkių indėlių palūkanų normos vėl kilo po sumažėjimo balandžio mėn. 2022 m. gegužės mėn. vidutinė namų ūkių naujų indėlių palūkanų norma sudarė 0,3 proc. – 0,1 proc. punkto daugiau nei balandžio mėn. ir 0,2 proc. punkto daugiau nei vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Bendras gyventojų indėlių palūkanų metinis slenkamasis vidurkis per metus beveik nepakito. Indėlių, kurių terminas iki 1 metų, palūkanų norma gegužės mėn. sudarė 0,2 proc. ir, palyginti tiek su balandžio mėn., tiek su praėjusių 12 mėn. vidurkiu, išaugo 0,1 proc. punktu. termino Indėlių, kurių terminas 1–2 metai  ir 2 arba daugiau metų, palūkanos gegužės mėn. sudarė atitinkamai 0,7 ir 1 proc. – per mėnesį pakilo po 0,1 proc. punkto. Be to, abiejų šių terminų indėlių palūkanos buvo po 0,3 proc. punkto didesnės nei praėjusių 12 mėn. vidurkis, tačiau metinis tokių indėlių palūkanų slenkamasis vidurkis per metus sumažėjo po 0,1 proc. punkto.

Bankų ir kredito unijų.

2 Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito

1 lentelė. PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėlių

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos

Duomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėlių

3 lentelė. Namų ūkių naujų indėlių (pagal skirtingus terminus) PFĮ palūkanų normos (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėlių

Duomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. gegužės mėn. kredito ir indėlių