Lietuvos bankas
2018-08-21
  • fotolia-104520799-subscription-monthly-m.jpg
     
11

Lietuvos draudimo rinka šiemet dirba pelningai ir auga sparčiai, nors tempas šiek tiek lėtesnis nei pernai. Pirmąjį pusmetį visų šalyje veikiančių draudimo įmonių draudimo įmokos sudarė beveik 440 mln. eurų, tai 13,4 proc. daugiau nei pernai tokiu pačiu laikotarpiu. Per pusmetį draudėjams išmokėta per 226 mln. eurų draudimo išmokų, jų suma buvo 5,7 proc. didesnė nei prieš metus.

„Pokyčius daugiausia lėmė sparčiai augusios investicinio gyvybės draudimo įmokos, ne gyvybės draudimo portfelyje sparčiausiai augo su transporto draudimu susijusios draudimo rūšys. Pildosi prognozė, kad pernai stebėtas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įkainių staigus augimas šiemet stabilizuosis mažėjant šios draudimo rūšies vidutinio įmokos dydžio augimo tempui“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

2018 m. pirmąjį pusmetį sudaryta beveik 1,6 mln. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarčių. Šios draudimo rūšies įmokos sudarė 126,7 mln. Eur, o išmokos – 60,5 mln. Eur. Vidutinė draudėjams pagal šias sutartis išmokėta suma išaugo 6,3 proc.

Draudimo rinkos apimtį didino ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo šakos, nors ir nevienodu tempu. 2018 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, gyvybės draudimo rinkoje draudimo įmokos padidėjo 7,1 proc. – iki 117,4 mln. Eur, atitinkamai ne gyvybės draudimo rinkos augimas buvo spartesnis, ji padidėjo 15,9 proc. – iki 322,2 mln. Eur.

2018 m. pirmąjį pusmetį didžioji draudimo išmokų dalis (69,8 %, arba 157,8 mln. Eur) išmokėta pagal ne gyvybės draudimo sutartis, iš jų 68,1 proc. išmokų buvo sietinos su draustomis transporto priemonėmis. Gyvybės draudimo įmonių išmokų struktūroje dominavo išmokos, išmokėtos nutraukus draudimo sutartis (58 % išmokų), ir išmokos, išmokėtos pasibaigus draudimo sutartims (31 % išmokų).

Šalies rinkoje 2018 m. pirmojo pusmečio pabaigoje draudimo paslaugas teikė 20 Lietuvoje registruotų draudikų: 9 įmonės ir 11 kitose ES šalyse registruotų įmonių filialų. Iš jų 8 vykdė gyvybės draudimo ir 12 – ne gyvybės draudimo veiklą. Paslaugas teikė 97 brokerių įmonės.

2018 m. pirmąjį pusmetį beveik visos šalyje registruotos draudimo įmonės dirbo pelningai, uždirbtas pelnas siekė 22,3 mln. eurų. Gyvybės draudimo įmonės uždirbo 9,4 mln., o ne gyvybės draudimo įmonės – 12,9 mln. Eur pelno. Draudimo brokerių įmonės taip pat veikė pelningai ir uždirbo 5,2 mln. Eur pelno.

Visos draudimo įmonės vykdė mokumo kapitalo poreikio reikalavimus.

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2018 m. pirmasis pusmetis