Lietuvos bankas
4943_188989d0bf40d2f3885cdf79488b4af2.png
2018-08-21

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2018 m. II ketv.)

4943_188989d0bf40d2f3885cdf79488b4af2.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.